BLOG

ŠKOLY

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti Organizace doporučuje třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další šíření zveřejněných fotografií a videí třetími osobami.

Zahájení školního roku DM

Read More

Země živitelka

Read More

Návštěva z DD Bystřany

Read More

Děčínská kotva 2019

Read More

Kytice pro chorvatskou prezidentku

Read More

O Zlaté nůžky BAHCO

Read More

Polabský motýl 2019

Read More

Praxe žáků – Statek Kadaň

Read More

Vánoční večeře 20. 12. 2018

Read More

Exkurze IKAP

Read More

Návštěva děčínské knihovny

Read More

Výstava 100 let od vzniku samostatného státu

Read More

Rekonstrukce hygienického zařízení DM

Read More

Příměstský tábor II.

Read More

Veterinární praxe 3.VE

Read More

Adaptační pobyt

Read More

Příměstský tábor I.

Read More

Izraelský velvyslanec ve škole

Read More

Závěrečné posezení intráků

Read More

Vlastimil Kucharovič – mistr ČR ve floristice

Read More

Děčínská kotva 2018

Read More

Intráci v ZOO

Read More

Návštěva pana ministra

Read More

OTVÍRÁNÍ JARA 2018

Read More

Polabský motýl 2018

Read More

Praxe žáků – veterinární ordinace

Read More

Intráci na bowlingu

Read More

Vzdělávací programy pro ZŠ

Read More

Přednáška pro studenty z vycházejících ročníků

Read More

Praxe žáků – velkoobchod Klia Praha

Read More