BLOG

ŠKOLY

Vánoční večeře 20. 12. 2018

Read More

Exkurze IKAP

Read More

Návštěva děčínské knihovny

Read More

Výstava 100 let od vzniku samostatného státu

Read More

Rekonstrukce hygienického zařízení DM

Read More

Příměstský tábor II.

Read More

Veterinární praxe 3.VE

Read More

Adaptační pobyt

Read More

Příměstský tábor I.

Read More

Izraelský velvyslanec ve škole

Read More

Závěrečné posezení intráků

Read More

Vlastimil Kucharovič – mistr ČR ve floristice

Read More

Děčínská kotva 2018

Read More

Intráci v ZOO

Read More

Návštěva pana ministra

Read More

OTVÍRÁNÍ JARA 2018

Read More

Polabský motýl 2018

Read More

Praxe žáků – veterinární ordinace

Read More

Intráci na bowlingu

Read More

Vzdělávací programy pro ZŠ

Read More

Přednáška pro studenty z vycházejících ročníků

Read More

Praxe žáků – velkoobchod Klia Praha

Read More

Slavnostní zprovoznění rekonstruovaných toalet

Read More

Návštěva z Dánska

Read More

Studijní stáž Dánsko 2016

Read More

Divadlo na Vinohradech

Read More