Botanická zahrada

E-learningové vzdělávání

Studiní podpora, formuláře a dokumenty školy

Prezentace školy

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Výsledky jsou uvedeny v příloze.

Botanická zahrada

Naší malou botanickou zahradu najdete v blízkosti hranic s Německem v Děčíně - Libverdě. První zmínky o jejím vzniku jsou z 20. let minulého století.
Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse k níž zahrada patří, oslavila v roce 2005 své 165leté výročí vzniku. Zahradnické i zemědělské obory, které se zde vyučují, potřebovaly k výuce široké sortimenty zahradních i kulturních plodin, které žáci musí znát a to byl v minulosti hlavní cíl zdejších výsadeb.

Dnešní podobu na nynějším stanovišti má botanická zahrada od roku 1957, kdy se začalo na ploše 1,2 ha s kosterní výsadbou dřevin.

Kromě botanické zahrady můžete u naší školy navštívit také téměř 1,5 ha park. Park je po celý rok volně přístupný.

Na park navazují botanická políčka se sortimenty trvalek, letniček, zelenin, kulturních plodin, trav i plevelů. Ty dnes slouží jako cvičný pozemek, kde se žáci seznamují s rostlinami od výsevu až po sklizeň. Pro své maturitní práce zde žáci zkouší pěstovat nové energetické plodiny, nové odrůdy hybridních trav, jeteloviny, luskoviny a olejniny. Žákyně z učebního oboru „prodavač květin“ si zde pěstují letničky k sušení i k řezu.
Další připojenou plochou je ovocné arboretum, kde se započalo s výsadbou v roce 1978. Jsou zde současně povolené odrůdy jádrovin a peckovin, ale začalo se i s výsadbou starých krajových odrůd. Zajímavostí je i původní sortiment lísek z 20. let.

Hlavním úkolem naší botanické zahrady je pěstovat sortimenty rostlin nutné pro výuku sadovnictví, květinářství a zelinářstvÍ. Další podstatnou funkcí zahrady je udržení genofondu především kulturních rostlin.
Zahrada je členem Unie botanických zahrad České republiky.

V parku i v botanické zahradě rostou mnohé naše i cizokrajné dřeviny i keře.

Pergola, pod kterou si můžete odpočinout je porostlá mnoha popínavými dřevinami. Před skleníkem najdete široký sortiment letniček a balkónových rostlin. Ve skleníku, který je přístupný po celý rok, rostou rostliny ve volné půdě. Najdete zde zástupce tropů, subtropů, užitkových rostlin, epifytů, sukulentních rostlin i kaktusů.

V budoucnu by měl park a přilehlá prostranství botanické zahrady sloužit jako ukázka moderní urbanistiky městských parků i soukromých zahrad, abychom mohli prezentovat veškeré možnosti zahradnického oboru, který se na naší škole vyučuje.

Naši Botanickou zahradu si můžete i virtuálně prohlédnout na stránkách www.pameliska.eu.

Informativní schůzka pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníků

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na setkání rodičů žáků nastupujících do prvních ročníků oborů Agropodnikání, Veterinářství, Zemědělec - farmář a Zahradník ve školním roce 2016/2017.

Toto setkání se uskuteční ve čtvrtek 16. 6. 2016 od 16,00 hod. v aule školy.

(aula školy je okrová budova naproti hlavní budově školy)

Ověřená firma

Overena_firma