Botanická zahrada

E-learningové vzdělávání

Studiní podpora, formuláře a dokumenty školy

Prezentace školy

Botanická zahrada

Naší malou botanickou zahradu najdete v blízkosti hranic s Německem v Děčíně - Libverdě. První zmínky o jejím vzniku jsou z 20. let minulého století.
Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse k níž zahrada patří, oslavila v roce 2005 své 165leté výročí vzniku. Zahradnické i zemědělské obory, které se zde vyučují, potřebovaly k výuce široké sortimenty zahradních i kulturních plodin, které žáci musí znát a to byl v minulosti hlavní cíl zdejších výsadeb.

Dnešní podobu na nynějším stanovišti má botanická zahrada od roku 1957, kdy se začalo na ploše 1,2 ha s kosterní výsadbou dřevin.

Kromě botanické zahrady můžete u naší školy navštívit také téměř 1,5 ha park. Park je po celý rok volně přístupný.

Na park navazují botanická políčka se sortimenty trvalek, letniček, zelenin, kulturních plodin, trav i plevelů. Ty dnes slouží jako cvičný pozemek, kde se žáci seznamují s rostlinami od výsevu až po sklizeň. Pro své maturitní práce zde žáci zkouší pěstovat nové energetické plodiny, nové odrůdy hybridních trav, jeteloviny, luskoviny a olejniny. Žákyně z učebního oboru „prodavač květin“ si zde pěstují letničky k sušení i k řezu.
Další připojenou plochou je ovocné arboretum, kde se započalo s výsadbou v roce 1978. Jsou zde současně povolené odrůdy jádrovin a peckovin, ale začalo se i s výsadbou starých krajových odrůd. Zajímavostí je i původní sortiment lísek z 20. let.

Hlavním úkolem naší botanické zahrady je pěstovat sortimenty rostlin nutné pro výuku sadovnictví, květinářství a zelinářstvÍ. Další podstatnou funkcí zahrady je udržení genofondu především kulturních rostlin.
Zahrada je členem Unie botanických zahrad České republiky.

V parku i v botanické zahradě rostou mnohé naše i cizokrajné dřeviny i keře.

Pergola, pod kterou si můžete odpočinout je porostlá mnoha popínavými dřevinami. Před skleníkem najdete široký sortiment letniček a balkónových rostlin. Ve skleníku, který je přístupný po celý rok, rostou rostliny ve volné půdě. Najdete zde zástupce tropů, subtropů, užitkových rostlin, epifytů, sukulentních rostlin i kaktusů.

V budoucnu by měl park a přilehlá prostranství botanické zahrady sloužit jako ukázka moderní urbanistiky městských parků i soukromých zahrad, abychom mohli prezentovat veškeré možnosti zahradnického oboru, který se na naší škole vyučuje.

Naši Botanickou zahradu si můžete i virtuálně prohlédnout na stránkách www.pameliska.eu.