Exkurze IKAP

V rámci projektu IKAP B jsme společně se základními školami v České Kamenici a Markvarticích navštívili Biofarmu v Sasově u Jihlavy, firmu Agrico Třeboň a sádky v Třeboni. Na biofarmě nás majitel provedl celou farmou včetně jatek a bioplynové stanice. Prošli jsme celý chov prasat a přípravnu krmiv. Žáci se seznámili se zásadami ekologického zemědělství v praxi, a to od ...

Více informací

Návštěva děčínské knihovny

Žáci třídy 1. AP v úterý 31. 10. 2018 navštívili děčínskou knihovnu. Seznámili se s jejími službami pro čtenáře a veřejnost a prohlédli si jednotlivá oddělení. Zároveň si teoretickou výuku ověřili v praxi.

Více informací

Výstava 100 let od vzniku samostatného státu

Den před stoletým výročím založení samostatného Československa (28. 10. 1918) se v Litoměřicích konala v areálu Výstaviště Zahrady Čech interaktivní výstava. Na tuto akci se v doprovodu Mgr. Lenky Školníkové a Mgr. Petry Tomkové vypravily třídy 2. APZ a 2. VE.   Výstava byla koncipována jako exkurze do života za časů vznikající republiky. Dobovou atmosféru vytvářely nejen expozice, ...

Více informací

Rekonstrukce hygienického zařízení DM

Od června do října 2018 probíhala rozsáhlá rekonstrukce toalet a sprch na domově mládeže, kterou zajišťovala firma Děčínský stavební podnik s.r.o., ta se stala zhotovitelem stavby na základě výběrového řízení Ústeckého kraje. Cílem byla kompletní rekonstrukce hygienického zařízení na domově mládeže a zlepšení tak podmínek pro ubytované žáky.

Více informací

Příměstský tábor II.

Děti v rámci tábora soutěžily v družstvech i jednotlivcích, jezdily na koních, navštívily Lamí farmu, vyrobily si mýdlo v mýdlárně v Růžové. Dále si rozhýbaly tělo pěší chůzí, pohybovými hrami na hřišti a plaváním na koupališti v Benešově nad Ploučnicí. Vyrobily si obrázek ze suchých květin „ Zahrádka“, který si doma můžou pověsit na zeď. Na závěr bylo vyhlášení vítězů a ...

Více informací

Veterinární praxe 3.VE

Více informací

Adaptační pobyt

Adaptační pobyt se konal 6. - 7. září 2018 v RS Jiřetín pod Jedlovou. Počasí nám přálo, účast studentů byla rekordní. Společně jsme zvládli sportovní disciplíny, soutěže, výlet na Tolštejn, diskotéku a přečkali jsme chladnější noc. Domů jsme se vrátili obohaceni nejen o zážitky, ale i nové kamarády.

Více informací

Příměstský tábor I.

Děti soutěžily v družstvech i jednotlivcích, byla pro ně připravena prezentace dravců, které si mohly pohladit. Cestou přes Slunečné a Opárenské údolí hrály hry. Tělo si rozhýbaly pěší chůzí, míčovými hrami na hřišti, pohybovými hrami v lese a plaváním na koupališti v Benešově nad Ploučnicí. Vyslechly si průvodce v Děčínském Muzeu a prohlídly si jej. Na závěr se konalo vyhlášení vítězů, při ...

Více informací