ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ

S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 1. STUPNĚ

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace

Začátek

-----

Přihláška

-----

Certifikovaný kurz pro získání osvědčení: Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 1. stupněpodle § 86 zákona č.326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a o změněně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 199/2012 Sb. při respektování vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 206/2012 Sb. o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky. Kurz je určen všem pracovníkům, kteří přicházejí do styku z chemickými přípravky. Povinost mít osvědčení je od 1.1. 2013.