KURZ PRO VÝKON

OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, příspěvková organizace

Českolipská 123
Děčín

Začátek 26. 1. 2018 ve 12:00

v budově školy

Přihláška

elektronicky e-mailem libverda@libverdadc.cz, jasek@libverdadc.cz, telefonicky na 412 524 692, písemně na přiložený tiskopis při nástupu do kurzu

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Kurz je akreditován Ministerstvem zemědělství a slouží pro pracovníky zabývající se zemědělskou nebo zahradnickou činností ať již profesionálně nebo jako vedlejší činností. Jedná se o pracovníky, kteří nemají příslušné vzdělání v oboru tj. minimálně výuční list v zemědělských nebo zahradnických oborech. Toto vzdělání je bezpodmínečně nutné pro čerpání dotací z fondů EU. Tento kurz je rovněž vhodný pro začínající farmáře, kteří nemají příslušné vzdělání v oboru a chtěli by se zabývat podnikáním v zemědělství a to jak ve sféře prvovýroby, tak ve sféře služeb.

Termín kurzu

od 26. 1. 2018 do 30. 4. 2018

Zahájení

dne 26. 1. 2018 od 12,00 hod. v budově školy

Konzultace

pátky od 12 hod. do 18 hod., soboty od 8 hod. do 16 hod.

Rozsah kurzu

celkem 300 hodin (z toho 140 hod prezenční výuky a 30 hod na zpracování projektu, 130 hodin praxe)

Obsah kurzu

podle rekvalifikačního programu Ministerstva zemědělství č. j. 37061/2008 – 18010

·    pěstování zemědělských plodin

·    chov hospodářských zvířat

·    zemědělská technika a technologické linky

·    ekonomika podnikání

·    zásady práce s informační a komunikační technikou

·    zásady bezpečnosti a hygieny práce

·    zásady zemědělského práva a zemědělské politiky

·    ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny

·    zpracování a obhajoba závěrečného projektu

·    závěrečná zkouška

·   praxe

Cena kurzu

cena pro jednoho účastníka je 15 000,- Kč, záloha 7. 000,- Kč je splatná v den zahájení kurzu. Pro účastníky, kteří si kurzovné hradí z vlastních prostředků. Zbylá částka bude uhrazena před vykonáním závěrečných zkoušek.

Přihlášky

elektronicky e-mailem libverda@libverdadc.cz, jasek@libverdadc.cz, telefonicky na 412 524 692, písemně na přiložený tiskopis při nástupu do kurzu

Přihlášku považujeme za závaznou až po zaplacení zálohy na kurz.

Vedoucí kurzu Ing. Libor Kunte, Ph.D.