INFORMACE

PRO UCHAZEČE

Domov mládeže

Přihlášky do domova mládeže na školní rok 2019/2020

 

Jsou k vyzvednutí na sekretariátu školy nebo ke stažení zde → Přihláška do DM

 

Termín odevzdání přihlášky je do 31. května 2019

 

Do 30. června 2019 obdrží žadatel písemnou formou vyjádření o přijetí/nepřijetí do DM ve školním roce 2019/2020.

Kritéria pro přijetí do DM – vzdálenost místa bydliště, věk žáka, dopravní obslužnost, sociální poměry a zdravotní stav, chování v předchozím školním roce.

Informace pro nově nastupující žáky

K pobytu v DM jsou potřeba věci osobní potřeby a přezůvky, dále visací zámek na boténku, kartičku zdravotní pojišťovny a fotografii na osobní spis. DM zajišťuje lůžkoviny. STRAVNÉ 90,- Kč za den (snídaně 15,- Kč, svačina 11,00 Kč, oběd 30,- Kč, odpolední svačina 7,00 Kč a večeře 27,- Kč). UBYTOVNÉ 800,- Kč na měsíc. Stravné a ubytovné se hradí současně, a to bankovním převodem. Výše záloh činí 2 600,- Kč. Číslo bankovního účtu je 101166835/0300, vedený u ČSOB. Nástup do DM ve školním roce 2019/2020 je v neděli 1. 9. 2019 a to od 18 do 19 hodin. Žádáme rodiče o osobní návštěvu.

Informace k pobytu

Domov mládeže se nachází přímo v budově školy. Je to smíšený dívčí a chlapecký internát s ubytovací kapacitou 50 lůžek. Žáci jsou ubytováni ve 21 (2-4 lůžkových) pokojích. V roce 2014 proběhla rekonstrukce DM (nové vybavení pokojů) a v letošním roce proběhla rekonstrukce sociálního zařízení. Mohou využívat společných prostor, které zahrnují klubovnu (televize, satelit), studovnu (3 počítače, tiskárna), a kuchyňku. Po celém DM připojení WiFi. Zájmové kroužky ve škole, jezdecký klub, hřiště v areálu školy. Příjezd do DM je v neděli od 18 – 21 hodin, nebo v pondělí do 8 hodin. Odjezd je v pátek po skončení vyučování. Den začíná budíčkem v 7 hodin, v 7:45 je odchod na snídani a do školy. Dopoledne je DM uzavřen. Otvírá se ve 12 hodin kdy se také vydává oběd. Žáci mají osobní volno do 19:30 (ve středu 1. a 2. ročníky do 20 hod a 3. a 4. ročníky do 21 hodin). Následuje příprava na studijní dobu a od 20 hodin do 21:30 studium (žáci se studijními problémy mají povinnou studijní dobu), ve 22 hod je večerka. V rámci osobního volna žáci mohou využívat posilovnu, hřiště, tělocvičnu, jezdecký klub. Ve městě mohou navštěvovat divadlo, kino, besedy. Ve 2. ročníku je možnost navštěvovat kurzy tance. Každý měsíc v DM probíhá kulturní-sportovní akce (např.: turnaje, soutěže, vánoční večeře, grilování).

 

Další informace na tel.: 412 524 515, e-mail: anderlovalibverda@seznam.cz – Michaela Anderlová (vedoucí DM)