PROGRAM

ERASMUS+

ERASMUS+

Naše škola je v současné době zapojena do těchto programů:

Hledání rozdílů mezi ochranou přírody a intenzivní zemědělskou produkcí v různých evropských zemích