PROGRAM

ERASMUS+

ERASMUS+

Naše škola je v současné době zapojena do těchto programů:

Hledání rozdílů mezi ochranou přírody a intenzivní zemědělskou produkcí v různých evropských zemích

Zkvalitnění jazykových znalostí a kompetencí pedagogů na Libverdě

Rozvoj odborných kompetencí žáků a učitelů se zaměřením na veterinární a zemědělské obory

Zvýšení odborného vzdělávání žáků a učitelů v zemědělských a zahradnických oborech