KURZ PRO VÝKON

OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace

hlavní budova školy

Termín kurzu

zahájení: 11. 1. 2019 ve 12:00 hod
ukončení: 5. 4. 2019

Přihlášení

e-mailem: libverda@libverdadc.cz, jasek@libverdadc.cz
telefonicky: 412 524 692
(přihláška se bude vyplňovat v den zahájení kurzu)

Rekvalifikační kurz je akreditován Ministerstvem zemědělství a slouží pro pracovníky zabývající se zemědělskou nebo zahradnickou činností ať již profesionálně nebo jako vedlejší činností. Jedná se o pracovníky, kteří nemají příslušné vzdělání v oboru tj. minimálně výuční list v zemědělských nebo zahradnických oborech. Toto vzdělání je bezpodmínečně nutné pro čerpání dotací z fondů EU. Tento kurz je rovněž vhodný pro začínající farmáře, kteří nemají příslušné vzdělání v oboru a chtěli by se zabývat podnikáním v zemědělství a to jak ve sféře prvovýroby, tak ve sféře služeb.

 

Termín kurzu (zahájení podle dohody a počtu účastníků)

11. 1. – 5. 4. 2019, zahájení dne 11. 1. 2019 od 12:00 hod. v hlavní budově školy

  • pátky 12:00 – 18:00 hod.
  • soboty 8:00 – 16:00 hod.

 

Rozsah kurzu

celkem 300 hodin (z toho 140 hodin prezenční výuky, 30 hodin na zpracování projektu a 130 hodin praxe)

 

Obsah kurzu

podle rekvalifikačního programu Ministerstva zemědělství č. j. 35271/2010-13090

·    pěstování zemědělských plodin

·    chov hospodářských zvířat

·    zemědělská technika a technologické linky

·    ekonomika podnikání

·    zásady práce s informační a komunikační technikou

·    zásady bezpečnosti a hygieny práce

·    zásady zemědělského práva a zemědělské politiky

·    ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny

·    zpracování a obhajoba závěrečného projektu

·    závěrečná zkouška

·   praxe

 

Cena kurzu

cena pro jednoho účastníka je 15 000,- Kč, záloha 7. 000,- Kč (pro účastníky, kteří si kurzovné hradí z vlastních prostředků) je splatná v den zahájení kurzu, zbylá částka bude uhrazena před vykonáním závěrečných zkoušek

 

Přihlášení do kurzu

e-mailem: libverda@libverdadc.cz, jasek@libverdadc.cz, telefonicky: 412 524 692 (přihláška se bude vyplňovat v den zahájení kurzu)

Přihlášku považujeme za závaznou až po zaplacení zálohy na kurz!

vedoucí kurzu: Ing. Libor Kunte, Ph.D.