KURZY

PŘEHLED

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Kurz je akreditován Ministerstvem zemědělství a slouží pro pracovníky zabývající se zemědělskou nebo zahradnickou činností

Více informací

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 1. STUPNĚ

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří přicházejí do styku z chemickými přípravky.

Více informací

E-LEARNINGOVÉ VZDĚLÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO PRAXI V OKRASNÉM ZAHRADNICTVÍ

Projekt je zaměřen na rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti péče o veřejnou zeleň. Odpovídá aktuálním požadavkům společnosti na péči o krajinu a životní prostředí s využitím moderních technologií ve vzdělávání (e-learning).

Více informací