Maturitní zkoušky

Jaro 2018

Maturitní zkoušky

V souladu s § 4 odst. 1a) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou vyzýváme žáky k podání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné maturitní zkoušce, zkoušce v náhradním termínu řediteli školy do 1. 12. 2017.


Postup podávání přihlášek pro žáky denního studia:
Zástupce ředitele zavede databázi žáků do systému Certis, vytiskne žákům přihlášky, ti si zkontrolují data, přihlásí se dle pokynů ke zkouškám a přihlášku podepíší. Poté přihlášku odevzdají zástupci ředitele, který ji předá řediteli školy. Maturitními zkouškami provede žáky zástupce ředitele.

Postup podávání přihlášek pro absolventy, kteří chtějí vykonat opravnou zkoušku:
Absolventi svůj záměr přihlásit se k opravné zkoušce sdělí e-mailem zástupci řediteli na adresu brom@libverdadc.cz . Na základě této informace zástupce provede v systému Cermat import absolventa ke zkouškám a vytiskne přihlášku. Absolvent bude e-mailem ze kterého byla žádost o přihlášení poslána vyzván, aby se v úředních hodinách sekretariátu (pondělí – pátek od 7:30 do 15:00) dostavil ke kontrole a podepsání přihlášky.