UKONČENÍ DRUHÉHO

POLOLETÍ

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.