UKONČENÍ DRUHÉHO

POLOLETÍ

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.