UKONČENÍ PRVNÍHO

POLOLETÍ

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.