UKONČENÍ PRVNÍHO

POLOLETÍ

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.