PRAKTICKÉ

VYUČOVÁNÍ

Praxe

Praxe konané mimo areál školy → Hodnocení žáka při praktickém vyučování