PROGRAM

ERASMUS +

Program Erasmus+

 

Název projektu: Zvýšení odborného vzdělávání žáků a učitelů v zemědělských a zahradnických oborech.

Číslo projektu:  2014-1-CZ01-KA102-000305

Termín realizace: 11.8. 2014 – 10.8.2015

Příjemce grantu:  Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda

Žáci naší školy a 2 pedagogičtí pracovníci se v rámci programu Erasmus+ zúčastnili odborných pracovních stáží v Německu a ve Španělsku.

V německém zemědělském podniku v Köllitsch, který se kromě běžného provozu věnuje výzkumné činnosti a výcviku budoucích zemědělských odborníků, strávili tři žáci oboru veterinářství, agropodnikání a farmář tři týdny. Během stáže si žáci kromě odborných kompetencí v živočišné výrobě prohloubili komunikační dovednosti v německém jazyce a absolvovali výlety do okolí  Köllitsch.

Ve španělské Seville a Úbedě se 23 žáci oboru veterinářství, agropodnikání a zahradnictví po dobu 3 týdnů (2 žáci dokonce 31 dní) podíleli na pracích na veterinárních klinikách, kozí a zelinářské farmě a v psích útulcích. Kromě odborných dovedností si žáci osvojili nové jazykové znalosti, seznámili se s jinou kulturou a absolvovali několik zajímavých výletů k moři a ke španělským památkám.

Dva pedagogičtí pracovníci školy vyjeli na dvoutýdenní pracovní stáž do Španělska. Po dobu jednoho týdne navštívili v rámci programu Erasmus+ botanickou zahradu v Córdobě, kde zdokumentovali ze zahradnického hlediska důležité druhy a soustředili se na rozdíl jejich pěstování v podmínkách mírného a subtropického klimatu. Další týden se věnovali návštěvám produkčních zahradnictví v dané oblasti, aby zdokumentovali rozdíl technologických postupů při pěstování okrasných i užitkových zahradních kultur. Své poznatky a zkušenosti potom předají  ostatním pedagogickým pracovníkům  a využijí je v další výuce.

V poslední fázi projektu se nám ještě podařilo vyslat 2 studentky oboru veterinářství do města Martós v provincii Jaén ve Španělsku, kde se zúčastnily dvoutýdenní stáže na veterinární klinice.

Celkem v rámci programu Erasmus+ vycestovalo 28 žáků a 2 pedagogičtí pracovníci. Celý pobyt našich studentů v zahraničí byl hrazen z programu Erasmus+. Jedná se o nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Jeho cílem je usnadnit absolventům škol vstup na trh práce.

Věříme, že naši žáci získají prostřednictvím těchto stáží nové zkušenosti, které využijí v budoucím životě při hledání pracovních příležitostí.

Mgr. Ivana Vávrová

koordinátor projektu

„Před odletem“