Identifikační údaje školy

Tel: 412524692

Web: libverda@libverdadc.cz

Správný název školy:

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace

Zkrácený název školy:

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda

Ulice:

Českolipská 123

Místo:

Děčín - Libverda

PSČ:

405 02

IČO: 47274654

Red IZO: 600010228

IZO: 047274654

E-learningové vzdělávání

Studiní podpora, formuláře a dokumenty školy

Prezentace školy

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace

Škola je zaměřena na tradiční vzdělávání v oblasti zahradnické a zemědělské výroby a služeb. Výuka na nejstarší zemědělské škole u nás byla zahájena 12.11.1850. U zrodu zemědělského vzdělávání stál hrabě František Antonín Thun - Hohenstein a Antonín Emanuel Komers, první ředitel školy.

Škola poskytuje střední vzdělání ve třech čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou:

41-41 M/01 Agropodnikání
školní vzdělávací program Agropodnikání

41-44-M/01 Zahradnictví
školní vzdělávací program Zahradnictví

 43-41-M/01 Veterinářství
školní vzdělávací program Veterinářství

a dvou tříletých oborech zakončených závěrečnou zkouškou:

41-51-H/01 Zemědělec – farmář
školní vzdělávací program Farmář

66-51-H/01 Prodavač
školní vzdělávací program Prodavač - květiny

NOVINKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

41-52-H/01 Zahradník
školní vzdělávací program Zahradník

      V návaznosti na vzdělávání ve výše uvedených oborech vytváří škola žákům dobré studijní zázemí. V hlavní budově je umístěna škola s kmenovými a odbornými učebnami (2 počítačové učebny, chemická laboratoř, učebna chovu zvířat, pěstování rostlin, mechanizace, odborných zahradnických předmětů, biologie), domovem mládeže, moderní jídelnou s kuchyní, posilovnou, knihovnou, kabinety učitelů a sekretariátem. Budova školy je součástí uzavřeného komplexu, ke kterému dále patří historická budova s aulou, tělocvičnou a dílnami pro praktické vyučování, zahradnicko-zemědělské vzdělávacím centrum (ZZVC), stáje pro koně a jezdecký klub, který mohou žáci navštěvovat, antukové hřiště a rozlehlý park.

      Tento areál sousedí přes komunikaci s dalšími částmi školy. Jedná se o botanickou zahradu tvořenou parkem a skleníky, cvičné pozemky pro výuku zahradnických a zemědělských dovedností, školní prodejnu Azalka a tři praktická pracoviště: ovocné školky, okrasné školky, sadovnické realizace. Škola obhospodařuje 100 ha půdy. Z toho je 60 ha luk, 17 ha sadů, 23 ha zahrad a cvičných ploch pro praktickou výuku žáků se stroji. Na těchto plochách se nachází mimo jiné velká sbírka lískových keřů, sad archivních odrůd jabloní či znovuobnovená vinice. Mimo areál se nachází pouze středisko okrasných školek. Cesta ze školy do tohoto střediska trvá pěšky asi 20 minut.

     Součástí školy je autoškola a stanice volnočasových aktivit Sedmikráska, která se orientuje na práci s dětmi základních škol a zájmové činnosti.

     Škola je vybavena mechanizačními prostředky. Vlastní traktory a svinovací lis na kulaté balíky značky NEW HOLLAND, brány, smyk firmy NOPO, secí stroj AMAZONE, obraceč, shrnovač a žací stroj od firmy KUHN. Linky doplňují starší válce, kypřiče, sběrací návěs. Ve výuce se používá nová malá zahradní mechanizace, křovinořezy, motorová pila, konvové dojicí zařízení, elektrický ohradník, fixační klec, naháňka.

       Škola má vybudovaný pastevní areál, kde chová skot, ovce, kozy, prasata, drůbež a králíky a včely.

      K významným aktivitám školy patří každoroční pořádání mezinárodní floristické soutěže Děčínská kotva a zemědělsko-zahradnické výstavy Libverda, která se koná vždy o  třetím víkendu v měsíci září. Na obou těchto akcích se podílejí žáci školy. Ti se mohou ve svém volnu věnovat základům včelaření ve školním včelíně, nebo se zapojit do práce v ekologickém sdružení Meluzína, které je však už samostatnou organizací fungující při škole.

      Součástí výuky je spolupráce s partnery jak českými, tak i zahraničními. Žáci jezdí pravidelně do vzdělávacích středisek a škol v sousedním Německu (Köllitsch, Pillnitz, Dippoldiswalde). Zůčastňují se exkurzí v českých a německých firmách, odborných výstav a veletrhů. Součástí vzdělávání jsou kulturní, sportovní a soutěžní akce, jakými jsou: Děčínská kotva, Kopidlnský kvítek, Flora Olomouc nebo Lipová ratolest. Žáci si sami organizují a připravují svůj ples.

Zaměření praktických pracovišť:

Okrasné školky nabízejí široký sortiment okrasných rostlin opadavých i jehličin, trvalek a travin. Pro jarní období pěstují bohatý sortiment balkonových letniček (70 až 80 tisíc kusů) a pro předjarní a podzimní období macešky a chryzantémy.

Ovocné školky vyrábí celý sortiment ovocných stromů a keřů (jádroviny, peckoviny, drobné ovoce). Prodej těchto výpěstků je 2x ročně a to na jaře kolem 20. března a na podzim po 15. říjnu (dle klimatických podmínek).

Sadovnické středisko provádí výsadby okrasných rostlin dle projektů u veřejných budov či na soukromých zahradách. Na všechny rostliny dáváme jednoleté i víceleté záruky. Středisko realizovalo řadu sadovnických úprav. Např.: plavecký areál v Berouně, Kralupech a Děčíně, výrobní podniky v průmyslové zóně Liberec, prodejna Lidl v Doksech, výsadba rostlin v ZZO Děčín a mnoho dalších. Provádíme úpravy rodinných zahrad, např. na Jalůvčí, Škrabkách, v Krupce u Teplic, Hrádku nad Nisou, Liberci.Rovněž nabízíme poradenskou činnost v oblasti sadovnických úprav.