ŠKOLSKÁ

RADA

Předseda: Mgr. Naděžda Pažoutová

Místopředseda: Ing. Radek Vonka

Zapisovatel: Bc. Karolína Žáčková

Členové: Karla Koháková, Přemysl Cita, RSDr. Jaroslav Horák