ÚŘEDNÍ

DESKA

Dne 5. 1. 2018 byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Dne 23. 4. 2018 byly zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení (učební obory) pro školní rok 2018/2019.

Dne 27. 4. 2018 byly zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení (maturitní obory) pro školní rok 2018/2019.