ÚŘEDNÍ

DESKA

Dne 5. 1. 2018 byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.