VÝSLEDKY

1. KOLA

1. KOLO

KDE

Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda

V kolik

9:00 hod.

Kontakt

Sekretariát školy - úřední deska

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

mezera

č.j.: SSZaZe798/2017

mezera

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 pro obory 41-41-M/01 Agropodnikání, 41-44-M/01 Zahradnictví, 43-41-M/01 Veterinářství, 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 66-51-H/01 Prodavač – květiny, 41-52-H/01 Zahradník.

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse Děčín – Libverda, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse Děčín – Libverda, zanikají posledním dnem lhůty uvedené v předchozím odstavci, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse Děčín – Libverda. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

mezera

Datum zveřejnění: 28. 4. 2017 

mezera

Výsledky přijímacího řízení 1.kolo obor VETERINÁŘSTVÍ

mezera

Výsledky přijímacího řízení 1.kolo obor AGROPODNIKÁNÍ

mezera

Výsledky přijímacího řízení 1.kolo obor ZAHRADNICTVÍ

mezera

Datum zveřejnění: 24. 4. 2017

 

Obor 41-51-H/01 Zemědělec – farmář

Identifikační číslo Výsledek přijímacího řízení
407 PŘIJAT (A)
409 PŘIJAT (A)
413 PŘIJAT (A)
404 PŘIJAT (A)
421 PŘIJAT (A)
412 PŘIJAT (A)
402 PŘIJAT (A)
410 PŘIJAT (A)
415 PŘIJAT (A)
419 PŘIJAT (A)
416 PŘIJAT (A)
420 PŘIJAT (A)
403 PŘIJAT (A)
406 PŘIJAT (A)
418 PŘIJAT (A)
422 PŘIJAT (A)
425 PŘIJAT (A)
423 PŘIJAT (A)
414 PŘIJAT (A)
424 PŘIJAT (A)
400 PŘIJAT (A)
417 PŘIJAT (A)
426 PŘIJAT (A)
405 PŘIJAT (A)
401 PŘIJAT (A)
411 PŘIJAT (A)
408 PŘIJAT (A)
 

 


427 Dle ustanovení §. 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci nepřijetí ke studiu žáka (žákyně) v budově SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda, Českolipská 123, Děčín – Libverda, v kanceláři č. dv. 37 sekretariátu školy, dne 25. 4. 2017 v době od 8:00 do 14:30 hod.

Obor 41-52-H/01 Zahradník

Identifikační číslo Výsledek přijímacího řízení
610 PŘIJAT (A)
608 PŘIJAT (A)
601 PŘIJAT (A)
617 PŘIJAT (A)
619 PŘIJAT (A)
613 PŘIJAT (A)
614 PŘIJAT (A)
603 PŘIJAT (A)
604 PŘIJAT (A)
607 PŘIJAT (A)
600 PŘIJAT (A)
602 PŘIJAT (A)
622 PŘIJAT (A)
612 PŘIJAT (A)
611 PŘIJAT (A)
615 PŘIJAT (A)
624 PŘIJAT (A)
609 PŘIJAT (A)
606 PŘIJAT (A)
625 PŘIJAT (A)
605 PŘIJAT (A)
621 PŘIJAT (A)
618 PŘIJAT (A)
616 PŘIJAT (A)
623 PŘIJAT (A)
620 PŘIJAT (A)

 

Obor 66-51-H/01 Prodavač

Identifikační číslo Výsledek přijímacího řízení
504 PŘIJAT (A)
502 PŘIJAT (A)
500 PŘIJAT (A)
505 PŘIJAT (A)
501 PŘIJAT (A)
503 PŘIJAT (A)