VÝSTAVA

LIBVERDA 2017

AKCE ŠKOLY

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,
Děčín – Libverda,
příspěvková organizace,
Český zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů Děčín,
Agrární komora Děčín,
Ministerstvo zemědělství – Agentura pro zemědělství a venkov Děčín
si dovolují pozvat zájemce z řad odborné a laické veřejnosti na tradiční zahradnicko-zemědělskou výstavu

Libverda 2017

 

konanou ve dnech 15 – 17. září 2017 v areálu školy v Děčíně – Libverdě


Ke stažení:

 


Fotogalerii z předchozích ročníků naleznete na naší facebookové stránce.