Zdravotní

způsobilost uchazečů

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání § 2 odst. 1) a 2)

Pro barevně označená onemocnění a zdravotní obtíže může ředitel školy udělit vyjímku a dle školského zákona § 68 odst. 2) ze zdravotních důvodů uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře.

41-41-M/01 Agropodnikání

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest
 • Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělávání – uchazeč musí být schopen výcviku v řízení motorových vozidel skupiny T, B

43-41-M/01 Veterinářství

 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž
 • Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity
 • Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělávání – uchazeč musí být schopen výcviku v řízení motorových vozidel skupiny B

41-44-M/01 Zahradnictví

 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví
 • Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělávání – uchazeč musí být schopen výcviku v řízení motorových vozidel skupiny B

41-51-H/01 Farmář

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty
 • Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest
 • Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví
 • Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny
 • Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělávání – uchazeč musí být schopen výcviku v řízení motorových vozidel skupiny T, B, C

66-52-H/01 Prodavač – květiny

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)

41-52-H/01 Zahradník

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví