fotka příspěvku

Vyrábění pro žáky základní škol, SŠ, SOU, OU a víceletých gymnázií

libverda Aktuálně, Volnočasové aktivity

Stanice zájmových aktivit Sedmikráska prostřednictvím SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda otevírá zájmovou aktivitu Vyrábění pro žáky.