Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

libverda Aktuálně, Vzdělávaní dospělých

Kurz je akreditován Ministerstvem zemědělství a slouží pro pracovníky zabývající se zemědělskou nebo zahradnickou činností ať již profesionálně nebo jako vedlejší činností. Jedná se o pracovníky, kteří nemají příslušné vzdělání v oboru tj. minimálně výuční list v zemědělských nebo zahradnických oborech. Toto vzdělání je bezpodmínečně nutné pro čerpání dotací z fondů EU. Tento kurz je rovněž vhodný pro začínající farmáře, kteří nemají příslušné vzdělání v oboru a chtěli by se zabývat podnikáním v zemědělství a to jak ve sféře prvovýroby, tak ve sféře služeb.

Termín kurzu

od 5. 1. 2024 do 27. 3. 2024 (podle dohody a počtu účastníků)

Zahájení

dne 5. 1. 2024 od 12:00 v budově školy (Českolipská 123, Děčín XXVII – Březiny, 405 02 Děčín)

Prezenční výuka

pátky: 12:00 – 18:00

soboty: 8:00 – 16:00

Rozsah kurzu

celkem 300 hodin (z toho 140 hod prezenční výuky a 30 hod na zpracování projektu, 130 hodin praxe)

Obsah kurzu

podle rekvalifikačního programu Ministerstva zemědělství č. j. 35271/2010-13090

·    pěstování zemědělských plodin

·    chov hospodářských zvířat

·    zemědělská technika a technologické linky

·    ekonomika podnikání

·    zásady práce s informační a komunikační technikou

·    zásady bezpečnosti a hygieny práce

·    zásady zemědělského práva a zemědělské politiky

·    ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny

·    zpracování a obhajoba závěrečného projektu

·    závěrečná zkouška

·   praxe

Cena kurzu

cena pro jednoho účastníka je 18 000 Kč, pro účastníky, kteří si kurzovné hradí z vlastních prostředků je splatná v den zahájení kurzu

Přihlášení do kurzu

e-mailem jasek@libverdadc.cz

telefonicky 602 390 077

 

Vedoucí kurzu: Ing. Jaroslav Jašek