Seznamovací pobyt žáků 1. ročníků

Libor Kunte Aktuálně

Pro žáky 1. ročníků máme připraven dvoudenní seznamovací pobyt, který se uskuteční na začátku nového školního roku ve dnech 8. – 9. září 2022 v rekreačním středisku Netopýr Jiřetín pod Jedlovou. Budeme ubytováni v chatkách. …

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji – IKAP B2

Libor Kunte Projekty

Název programu: Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2) Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 Příjemce dotace: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace Sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII – …

Doučování žáků škol

Libor Kunte Projekty

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy Příjemce dotace: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace Sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII – Březiny, 405 …

Výročí školy 170 let + 1

Libor Kunte Aktuálně

Škola Libverda oslaví významné jubileum – 170 let + 1. Vážení absolventi, milí přátelé školy, bývalí zaměstnanci pedagogičtí i nepedagogičtí! Dovolte, abych vás všechny osobně pozval k návštěvě naší alma mater u příležitosti významného výročí …