AUTOŠKOLA

LIBVERDA

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA KRYTÍ NÁKLADŮ PŘI PROVOZOVÁNÍ AUTOŠKOLY (CENY POUZE PRO ŽÁKY)

 

 

Platba hotově ne sekretariátu školy nebo převodem na účet č. 273853068/0300 (variabilní symbol=rodné číslo žáka, zpráva pro příjemce=jméno, příjmení a třída).

 

 

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY „B“

Motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin A1, A2, A a B1, s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a maximálně osmi místy k sezení mimo řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny (schválený pozměňovací návrh připouští rozšíření na 4,25 tuny). Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1. Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A.

Cena výcviku „B“

 

2.900,- Kč

 

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY „T“

Traktory a samojízdné pracovní stroje, a to i s přípojným vozidlem.

Cena výcviku „T“

 

2.400,- Kč

 

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY „C“

Motorová vozidla s výjimkou traktorů o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7,5 tuny a maximálně osmi místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg. Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje i k řízení vozidel skupiny C1. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.

Cena výcviku „C“

 

7.200,- Kč