EDUgrant

Libor Kunte Aktuálně, Projekty

Název programu: EDUgrant Název projekt: Digitalizace výuky – digitalizace v modelování a projektování agrotechnických opatření Příjemce dotace: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace Sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII …

Doučování žáků škol

Libor Kunte Projekty

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy Příjemce dotace: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace Sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII – Březiny, 405 …

Šablony III. na Libverdě

libverda Projekty

Účelem dotace v rámci projektu OP JAK na naší škole je:  Zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání.  Zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací   mobility znevýhodněných skupin.  Podpora vzdělávání učitelů naší …

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji – IKAP B2

Libor Kunte Projekty

Název programu: Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2) Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 Příjemce dotace: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace Sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII – …

fotka příspěvku

Erasmus+ na Libverdě

libverda Projekty

Partnerství 2022 2022-2-CZ01-KA210-VET-000092539 Hospodaření s vodou v zemědělství Obecné informace 1. projektová schůzka – ČR Vzdělávací aktivity – ČR Stáže 2021 2021-1-CZ01-KA122-VET-000017473 Za novými zkušenostmi do Evropy Obecné informace Pracovní stáže žáků – Španělsko Pracovní stáže …

UNIV 3

libverda Projekty

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše vzdělávací instituce zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 …

ECVET MA – FLO

libverda Projekty

Projekt: „Využití výsledků evropské iniciativy ECVET pro kreativní povolání – obory Malíř – natěrač a Florista (ECVET Ma-Flo)“ Program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci – projekt přenosu inovací. Naše škola se účastní tohoto projektu v …

Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

libverda Projekty

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda je partnerem číslo 005 projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Název …