E-LEARNINGOVÉ VZDĚLÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO PRAXI V OKRASNÉM ZAHRADNICTVÍ

Teacher

E-LEARNINGOVÉ VZDĚLÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO PRAXI V OKRASNÉM ZAHRADNICTVÍ

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda

Začátek dle dohody

Kontaktní osobou je Ing. Jašek

Přihláška

Zašlete e-mail na adresu jasek@libverdadc.cz

Projekt č.: CZ.1.07/3.2.06/02.0013

Projekt je zaměřen na rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti péče o veřejnou zeleň. Odpovídá aktuálním požadavkům společnosti na péči o krajinu a životní prostředí s využitím moderních technologií ve vzdělávání (e-learning).

Hlavním cílem projektu je vývoj a pilotní ověření vzdělávacího programu v oblasti péče o veřejnou zeleň (e-learningové moduly kurzu: květinářství, dendrologie, trávníkářství) a následné zvýšení dostupnosti takovéhoto typu vzdělávání s využitím e-learningu. Projekt je určen pro pracovníky zahradnických firem, pracovníky městských a obecních úřadů a pro zaměstnance správ CHKO.

UPOZORNĚNÍ

Realizace e-kurzu byla ukončena a nyní probíhá 3. rok udržitelnosti.

Kontaktní osoba pro zájemce: Ing. Jaroslav Jašek
tel.č.: 412 524 692
e-mail: jasek@libverdadc.cz

Vstup do kurzu zde

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Price : Free

Typology : Zájmové kroužky