KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Teacher

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, příspěvková organizace

Českolipská 123 Děčín

Začátek 26. 1. 2018 ve 12:00

v budově školy

Přihláška

elektronicky e-mailem libverda@libverdadc.cz, jasek@libverdadc.cz, telefonicky na 412 524 692, písemně na přiložený tiskopis při nástupu do kurzu

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Kurz je akreditován Ministerstvem zemědělství a slouží pro pracovníky zabývající se zemědělskou nebo zahradnickou činností ať již profesionálně nebo jako vedlejší činností. Jedná se o pracovníky, kteří nemají příslušné vzdělání v oboru tj. minimálně výuční list v zemědělských nebo zahradnických oborech. Toto vzdělání je bezpodmínečně nutné pro čerpání dotací z fondů EU. Tento kurz je rovněž vhodný pro začínající farmáře, kteří nemají příslušné vzdělání v oboru a chtěli by se zabývat podnikáním v zemědělství a to jak ve sféře prvovýroby, tak ve sféře služeb.

Termín kurzu

od 26. 1. 2018 do 30. 4. 2018

Zahájení

dne 26. 1. 2018 od 12,00 hod. v budově školy

Konzultace

pátky od 12 hod. do 18 hod., soboty od 8 hod. do 16 hod.

Rozsah kurzu

celkem 300 hodin (z toho 140 hod prezenční výuky a 30 hod na zpracování projektu, 130 hodin praxe)

Obsah kurzu

podle rekvalifikačního programu Ministerstva zemědělství č. j. 37061/2008 - 18010

·    pěstování zemědělských plodin

·    chov hospodářských zvířat

·    zemědělská technika a technologické linky

·    ekonomika podnikání

·    zásady práce s informační a komunikační technikou

·    zásady bezpečnosti a hygieny práce

·    zásady zemědělského práva a zemědělské politiky

·    ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny

·    zpracování a obhajoba závěrečného projektu

·    závěrečná zkouška

·   praxe

Cena kurzu

cena pro jednoho účastníka je 15 000,- Kč, záloha 7. 000,- Kč je splatná v den zahájení kurzu. Pro účastníky, kteří si kurzovné hradí z vlastních prostředků. Zbylá částka bude uhrazena před vykonáním závěrečných zkoušek.

Přihlášky

elektronicky e-mailem libverda@libverdadc.cz, jasek@libverdadc.cz, telefonicky na 412 524 692, písemně na přiložený tiskopis při nástupu do kurzu

Přihlášku považujeme za závaznou až po zaplacení zálohy na kurz.

Vedoucí kurzu Ing. Libor Kunte, Ph.D.

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Price : Free

Typology : Zájmové kroužky