47. MISTROVSTVÍ FLORISTŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

Děčínská kotva 2018

Ve dnech 16. a 17. května se na děčínském zámku konal 47. ročník nejstarší a nejvýznamnější floristické soutěže v České republice, Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2018. Tato soutěž je každoročně součástí městských slavností v Děčíně. Od pátku 18. 5. do neděle 20. 5 2018, byla na zámku zpřístupněna veřejnosti.

 

Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2018 se již několikátý rok koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Ústecký kraj mistrovství současně zařadil mezi akce „Rodinného stříbra“.

 

Hlavním pořadatelem soutěže je Střední škola zahradnická a zemědělská škola Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace. Vyhlašovatelem a spoluorganizátorem soutěže je Svaz květinářů a floristů ČR, díky kterému je mistrovství základní platformou k výběru reprezentantů na mezinárodní floristickou soutěž profesionálů  Europa Cup a evropský floristický šampionát juniorů  Eurofleurs.

 

Finanční zabezpečení soutěže je z větší části každoročně zařízeno podílem Ústeckého kraje a statutárního města Děčín. Nemalými finančními a materiálními příspěvky se spolupodílí i řada dalších partnerů, bez jejichž pomoci by nebylo možné soutěž pořádat.

 

Odborným mediálním partnerem soutěže je již mnoho let vydavatelství Profi Press a jeho časopisy Floristika a Profi Florista. Hlavním květinovým partnerem mistrovství je společnost KLIA cz s.r.o.

 

Sjednocující téma letošní soutěže bylo „Jedno století“, které připomíná 100. výročí vzniku Československé republiky. Soutěž probíhala jako každý rok v juniorské a seniorské kategorii. Přihlášení floristé a studenti zahradnických škol soutěžili celkem ve čtyřech disciplínách, tři z nich byly předem zadané a jedna byla tajná. Všechny soutěžní úkoly byly propojeny hlavním tématem soutěže a odkazovaly na období, osobnosti nebo klíčové okamžiky posledních sta let naší historie.

 

První soutěžní úkolem v obou kategoriích bylo vytvoření nositelné květinové kabelky ve stylu první republiky. Tento úkol byl pro soutěžící pod názvem „Kabelka paní radové“.

 

Druhou soutěžní disciplínou byla „Kytice pro Martu“, což byla volně vázaná kytice jako poděkování odvážným ženám období českého disentu.

 

Třetí soutěžní úkol byl tajný. Jeho zadání, spolu s materiály byly pro soutěžící odhaleny těsně před začátkem samotného soutěžního úkolu. Pouze byl znám název úkolu „Retro budoucnosti“. Junioři zpracovávali sesazovanou nádobu z bylinek a senioři sesazovanou nádobu z „tchýniných jazyků“ Sansevieria.

 

Druhý den soutěžící (kategorie junior) zdobili květinami jednostopá motorová vozidla zařazené mezi novodobé veterány. Soutěžící v kategorii senior měli za úkol vytvořit květinovou přízdobu automobilů z druhé poloviny 20. století. Soutěžní disciplína s názvem „Sametová“ byla tvořena na nádvoří zámku a instalována na jižních terasách děčínského zámku.

 

Ve čtvrtek 17. května od 19 hodin vyvrcholilo celé mistrovství floristů slavnostním galavečerem v prostorách děčínského zámku. Večer se nesmírně vydařil a celkové pojetí navržené paní Ywett Röhrich sklidilo velký úspěch. Za Ústecký kraj se akce účastnil náměstek hejtmana pro oblast školství mládeže a tělovýchovu pan Petr Šmíd, dále pak radní s kompetencemi pro kulturu a památkovou péči, zemědělství, životní prostředí a venkov paní Jitka Sachetová. Statutární město zastupovala první náměstkyně primátorky paní Hana Cermonová. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo vystoupení pana Felixe Slováčka, který přijel naši akci navštívit spolu se svými přáteli.

 

Pro naši školu je velmi pozitivní, že se Mistrem ČR v kategorii JUNIOR stal již po druhé žák naší školy Vlastimil Kucharovič. Tomu ještě jednou gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci školy. Moje poděkování patří všem, kteří se podílejí měrou vrchovatou na zajištění organizace této soutěže a přípravě žáků. Jmenovitě pak paní Olze Fojtíkové, Karolíně Žáčkové a Daně Tiché. Soutěž by se však nikdy neuskutečnila bez podpory všech zaměstnanců školy a bez podpory Svazu květinářů a floristů ČR a mnoha dalších podporovatelů.

 

Kompletní výsledkové listiny jsou uveřejněny spolu s tímto článkem.

 

Ing. Libor Kunte, Ph.D. – ředitel školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *