DISTANČNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ

Distanční vzdělávání

Od pondělí 5. 10. do pátku ​16. 10. bude zavedena distanční výuka.

Ta se týká teoretických předmětů. Bude probíhat v souladu se stálým rozvrhem. Žáci by měli být doma (dle rozvrhu) a pracovat dle pokynů učitelů. 

Distanční vzdělávání je pro žáky povinné.

Výjimky, kdy žák bude na pracovišti sociálního partnera nebo praktickém pracovišti školy​:

Výcvik v řízení motorových vozidel​
Odborný výcvik
Praxe
Praktická cvičení

V době praktické výuky se nebudou žáci distančně vzdělávat v teoretických předmětech.

Všechny změny budou zveřejněny v rozvrhu vždy den dopředu. Je nutné průběžně sledovat rozvrh. Platí i pro zprávy, které vám jsou v systému Bakaláři zasílány (pokud je požadováno potvrzení zprávy, prosím potvrďte).

Žáci byly se způsobem distančního vzdělávání seznámeni.