INFORMACE

PRO UCHAZEČE

Informace pro nově nastupující žáky

 

K pobytu v DM jsou potřeba věci osobní potřeby a přezůvky, dále visací zámek na boténku, kartičku zdravotní pojišťovny a fotografii na osobní spis. DM zajišťuje lůžkoviny. STRAVNÉ 109,- Kč za den (snídaně 17,- Kč, svačina 11,- Kč, oběd 35,- Kč, odpolední svačina 7,- Kč, večeře 30,- Kč a druhá večeře 9,- Kč). UBYTOVNÉ 1000,- Kč na měsíc. Stravné a ubytovné se hradí současně, a to bankovním převodem. Výše záloh činí 3 180,- Kč. Číslo bankovního účtu je 101166835/0300, vedený u ČSOB. Nástup do DM ve školním roce 2020/2021 je v pondělí 31. 8. 2020 a to od 18 do 19 hodin. Žádáme rodiče o osobní návštěvu.

Informace k pobytu

 

Domov mládeže se nachází přímo v budově školy. Je to smíšený dívčí a chlapecký internát s ubytovací kapacitou 50 lůžek. Žáci jsou ubytováni ve 21 (2-4 lůžkových) pokojích. V roce 2019 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení. Mohou využívat společných prostor, které zahrnují klubovnu (televize, satelit), studovnu (počítač) a kuchyňku. Po celém DM připojení WiFi. Zájmové kroužky ve škole, jezdecký klub, hřiště v areálu školy. Příjezd do DM je v neděli od 18 – 21 hodin, nebo v pondělí do 8 hodin. Odjezd je v pátek po skončení vyučování. Den začíná budíčkem v 7 hodin, v 7:45 je odchod na snídani a do školy. Dopoledne je DM uzavřen. Otvírá se ve 12 hodin kdy se také vydává oběd. Žáci mají osobní volno do 19:30 (ve středu 1. a 2. ročníky do 20 hod a 3. a 4. ročníky do 21 hodin). Následuje příprava na studijní dobu a od 20 hodin do 21:30 studium (žáci se studijními problémy mají povinnou studijní dobu), ve 22 hod je večerka. V rámci osobního volna žáci mohou využívat posilovnu, hřiště, tělocvičnu, jezdecký klub. Ve městě mohou navštěvovat divadlo, kino, besedy. Ve 2. ročníku je možnost navštěvovat kurzy tance. Každý měsíc v DM probíhá kulturní-sportovní akce (např.: turnaje, soutěže, vánoční večeře, grilování).

 

Další informace na tel.: 412 524 515, e-mail: anderlovalibverda@seznam.cz – Michaela Anderlová (vedoucí DM)