PROGRAM

ERASMUS+

Jazykové kurzy 2019

2019-1-CZ01-KA101-060373 Jazykové kurzy pro učitele Libverdy

Projekt partnerství 2019

2019-1-CZ01-KA202-061209 Ekologické zemědělství v různých evropských zemích

Jazykové kurzy 2018

2018-1-CZ01-KA101-047327 Další zkvalitňování jazykové připravenosti pedagogů na Libverdě

Projekt partnerství 2017

2017-1-CZ01-KA202-035515 Hledání rozdílů mezi ochranou přírody a intenzivní zemědělskou produkcí v různých evropských zemích

Stáže 2017

2017-1-CZ01-KA102-034726 Rozvoj odborných kompetencí žáků a učitelů se zaměřením na veterinární a zemědělské obory

Jazykové kurzy 2017

2017-1-CZ01-KA101-034766 Zkvalitnění jazykových znalostí a kompetencí pedagogů na Libverdě