PROJEKT

IKAP

Exkurze do krokodýlí ZOO Protivín

3. října se v rámci projektu IKAP vydali naši žáci školy (obor Veterinářství doplněný žáky oboru Agropodnikání), spolu se žáky z partnerské základní školy Markvartice, do krokodýlí ZOO v Protivíně nedaleko jihočeského Písku. Ačkoliv cesta na jih byla komplikovaná dopravními zácpami, samotná návštěva ZOO stála za to.

 

Krokodýlí ZOO Protivín vznikla na základě soukromého chovu provozovatele této zoo Miroslava Procházky. Krokodýly se zabýval již v mládí ve Stanici mladých přírodovědců v Písku, kde získal základní znalosti v chovu krokodýlů. Sám je chová privátně od roku 1996, nicméně celistvou kolekci krokodýlích druhů začal budovat v roce 2000. Od roku 2005 krokodýly úspěšně rozmnožuje.

 

Původní chov probíhal v zázemí jeho zemědělské farmy ve Chvalšinách, od roku 2005 je budována expoziční část zoo v Protivíně. Farma ve Chvalšinách zůstala zachována a slouží jako chovatelská a zásobovací farma pro ZOO. O licenci ZOO požádal Miroslav Procházka Ministerstvo životního prostředí ČR dle zák. 162/2003 Sb. v lednu 2008, v květnu byla tato licence udělena.

 

Krokodýlí ZOO Protivín je unikátní zařízení, které se profesionálně věnuje chovu a rozmnožování krokodýlů, kajmanů, aligátorů a gaviálů. U mnohých vzácných druhů mají světové úspěchy, protože se podařilo jejich rozmnožení. Zvláště cenné jsou odchovy u nehybridní skupiny krokodýlů kubánksých (Crocodylus rhombifer), což je kriticky ohrožený, který ve volné přírodě přežívá v maximálním počtu 3–6 tis. Jedinců. Jeho ohrožení je dáno malou lokalitou a především hybridizací se společně se vyskytujícím krokodýlem americkým (Crocodylus acutus). Snad největším úspěchem posledního období je odchov gaviálů indických, který se zde podařil jako jediné ZOO v Evropě!

 

Zároveň se v ZOO Protivín chovají i bíle zbarvená zvířata, ať jsou to albíni nebo leucisté. Oba typy patří mezi vzácné genetické odchylky, které se občas objevují i u krokodýlů. V přírodě obvykle nemají velkou šanci na přežití, neboť jsou velmi nápadní a padají často za oběť predátorům. Z těchto důvodů Krokodýlí ZOO Protivín, která se věnuje zejména kriticky ohroženým druhům, si dovolila jako doprovodnou kolekci vytvořit sbírku bíle zbarvených krokodýlů. V současné době je v Protivíně chován bílý gaviál sundský, bílý krokodýl nilský a skupina albinotických aligátorů severoamerických. ZOO Protivín tak má bíle zbarvené zástupce tří podčeledí krokodýlů, což je světový unikát.

 

Dokázali bychom si představit strávit zde více než dvě hodiny. Snad se nám to podaří někdy příště, protože v Protivíně bylo co obdivovat. Cesta zpět utekla mnohem lépe než ranní přískoky na zacpaných silnicích. Exkurze se vydařila a přinesla mnoho zajímavých poznatků z chovu těchto fascinujících zvířat.

 

Libor Kunte, ředitel školy

obrázek č. 1 – Jeden z nejvzácnějších chovaných druhů – gaviál sundský (Tomistoma schlegelii)
obrázek č. 2 – Jeden z bílých krokodýlů chovaných v ZOO Protivín
obrázek č. 3 – Také krokodýl filipínský (Crocodylus mindorensis) patří mezi kriticky ohrožené druhy, protože ve volné přírodě přežívá maximálně 500 jedinců
obrázek č. 4 – Vzácný krokodýl kubánský (Crocodylus rhombifer) se v ZOO Protivín pravidelně rozmnožuje