ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ

41-51-H/01

Žáci se naučí obsluhovat, udržovat a opravovat techniku, chovat hospodářská zvířata, pěstovat a sklízet plodiny, udržovat a opravovat zemědělské stavby, zpracovávat produkty, udržovat krajinu. Žáci budou v ekonomické oblasti připravování pro samostatné podnikání v oboru. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B, T a C.Praktický výcvik probíhá na školním hospodářství, ve vybraných podnicích a na školních farmách. Vyučovaným cizím jazykem je angličtina.

mezera

Během studia žáci absolvují odborné exkurze do českých i německých firem a institucí, navštěvují odborné výstavy, veletrhy a semináře. V rámci praktického vyučování mají žáci mimo jiné možnost zvolit si místo a zaměření pro absolvování své individuální praxe. Žáci se podílejí na reprezentaci školy při různých společenských akcích a soutěžích. Ve volném čase se mohou realizovat v zájmových kroužcích působících při škole (včelařství, fotografování, florbal, jezdectví).

mezera

Absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec – farmář a chovatel zvířat. Vykonává činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky. Absolvent může dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce a zeleniny, zpracování rostlinných a živočišných produktů v rámci zemědělského podniku, při opravárenských činnostech. Absolvent je připraven pro život na venkově a také pro soukromé podnikání v zemědělství.