ZÁVĚREČNÉ A MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Harmonogram ZZ a MZ 2019 – jaro

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA


Obor Zemědělec – farmář (3.F)

Termín Zkouška Poznámka
3. června 2019 písemná zkouška dle JZZZ Začátek 8:00, učebna 96
4. – 6. června 2019 praktická zkouška dle JZZZ Začátek 8:00, dílna D 1
14. června 2019 ústní zkouška dle JZZZ rozpis časů zkoušek žáků bude stanoven po závěrečné klasifikační poradě

 

Obor Zahradník (3.Z3)

Termín Zkouška Poznámka
3. června 2019 písemná zkouška dle JZZZ Začátek 8:00, učebna 94
4. – 5. června 2019 praktická zkouška dle JZZZ Začátek 8:00, učebna OVO
14. června 2019 ústní zkouška dle JZZZ rozpis časů zkoušek žáků bude stanoven po závěrečné klasifikační poradě

MATURITNÍ ZKOUŠKA


Obor Veterinářství (4.VE)

Termín Zkouška Poznámka
10. dubna 2019 písemná práce z CJ společné části MZ žáci obdrží pozvánku
11. dubna 2019 písemná práce z cizího jazyka společné části MZ žáci obdrží pozvánku
2. května 2019 didaktický test společné části MZ žáci obdrží pozvánku
3. května 2019 didaktický test společné části MZ žáci obdrží pozvánku
6. – 10. května 2019 praktická zkouška profilové části MZ rozpis žáků do dnů a časů bude stanoven po závěrečné klasifikační poradě
23. – 29. května 2019 ústní zkouška společné a profilové části MZ rozpis žáků do dnů a časů zkoušek bude stanoven po závěrečné klasifikační poradě

 

Obor Agropodnikání (4.AP), Zahradnictví (4.Z)

Termín Zkouška Poznámka
10. dubna 2019 písemná práce z CJ společné části MZ žáci obdrží pozvánku
11. dubna 2019 písemná práce z cizího jazyka společné části MZ žáci obdrží pozvánku
2. května 2019 didaktický test společné části MZ žáci obdrží pozvánku
3. května 2019 didaktický test společné části MZ žáci obdrží pozvánku
6. – 7. května 2019 praktická zkouška profilové části MZ rozpis žáků do dnů a časů bude stanoven po závěrečné klasifikační poradě
20. – 21. května 2019 ústní zkouška společné a profilové části MZ rozpis žáků do dnů a časů zkoušek bude stanoven po závěrečné klasifikační poradě