COVID 19

Informace ředitele školy ze dne 18. 9. 2020

V důsledku výrazného nárůstu pozitivních případů onemocnění COVID 19, rozšiřuje ministerstvo zdravotnictví postupně soubor mimořádných preventivních opatření. Od pátku budou nově roušky povinné kromě stávajících míst i ve třídách při vyučování pro všechny žáky, studenty i učitele s výjimkou 1. stupně ZŠ. Toto nařízení se tedy týká i naší školy s jedinou výjimkou a tou jsou hodiny TEV.

Povinnost nošení roušek se neuplatňuje na domovy mládeže.

Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel školy