KURZ PRO VÝKON

OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace

hlavní budova školy

Termín kurzu

zahájení: únor - březen 2021

Přihlášení

e-mailem: jasek@libverdadc.cz
telefonicky: 602 390 077

Rekvalifikační kurz je akreditován Ministerstvem zemědělství a slouží pro pracovníky zabývající se zemědělskou nebo zahradnickou činností ať již profesionálně nebo jako vedlejší činností. Jedná se o pracovníky, kteří nemají příslušné vzdělání v oboru tj. minimálně výuční list v zemědělských nebo zahradnických oborech. Toto vzdělání je bezpodmínečně nutné pro čerpání dotací z fondů EU. Tento kurz je rovněž vhodný pro začínající farmáře, kteří nemají příslušné vzdělání v oboru a chtěli by se zabývat podnikáním v zemědělství a to jak ve sféře prvovýroby, tak ve sféře služeb.

 

Termín kurzu (zahájení podle dohody a počtu účastníků)

 

únor – březen 2021 (distanční forma)

 

Celý kurz proběhne distančně po základním školení s ovládáním techniky (nutný přístup k internetu) a bez nutnosti návštěvy školy.

 

Rozsah kurzu

 

celkem 300 hodin (z toho 140 hodin distanční výuky, 30 hodin na zpracování projektu a 130 hodin praxe)

 

Obsah kurzu

 

podle rekvalifikačního programu Ministerstva zemědělství č. j. 35271/2010-13090

·    pěstování zemědělských plodin

·    chov hospodářských zvířat

·    zemědělská technika a technologické linky

·    ekonomika podnikání

·    zásady práce s informační a komunikační technikou

·    zásady bezpečnosti a hygieny práce

·    zásady zemědělského práva a zemědělské politiky

·    ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny

·    zpracování a obhajoba závěrečného projektu

·    závěrečná zkouška

·   praxe

 

Cena kurzu

 

cena pro jednoho účastníka je 15 000,- Kč pro účastníky, kteří si kurzovné hradí z vlastních prostředků je splatná v den zahájení kurzu

 

Přihlášení do kurzu

 

e-mailem: jasek@libverdadc.cz, telefonicky: 602 390 077

 

(přihláška se bude vyplňovat v den školení s ovládáním techniky)

 

Přihlášku považujeme za závaznou až po zaplacení ceny kurzu!

 

vedoucí kurzu: Ing. Libor Kunte, Ph.D.