UZAVŘENÍ

ŠKOLY

Mimořádná opatření

Na základě mimořádných opatření se od 11. března do odvolání RUŠÍ VÝUKA. Žáci se budou vzdělávat formou samostudia dle podkladů dodaných od pedagogů.

Zároveň se ruší maturitní ples, který se měl konat tento pátek 13. března. Náhradní termín plesu je v jednání. Předběžně 24. dubna nebo 12. června.

Stravné všech žáků bude po dobu nezbytně nutnou automaticky odhlášeno. Domov mládeže bude od 11. března také uzavřen.

Doporučujeme sledovat stránky školy pro aktuální informace.