Veřejné zakázky

Naše organizace se řídí Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Profil zadavatele

Všechny veřejné zakázky (až na povolené výjimky) s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč jsou zveřejněny na profilu zadavatele.

https://www.tenderarena.cz/profily/skolalibverda

Registr smluv

Smlouvy nad 50 000 Kč bez DPH mimo stanovených výjimek je gestor povinen podle ZORS zveřejnit do 30 dnů od uzavření v registru smluv, přitom postupuje podle zvláštní směrnice ředitele. Smlouvy zveřejněné v registru smluv podle ZORS, se považují za zveřejněné podle ZZVZ (§ 8 odst. 4 ZORS, § 219 odst. 1 písm. d) ZZVZ), takže je není nutno zveřejňovat duplicitně na profilu zadavatele.

https://smlouvy.gov.cz