DOMOV

MLÁDEŽE

Přihlášky do DM – budoucí 1. ročníky

Přihlášky do domova mládeže na školní rok 2020/2021 jsou k vyzvednutí na sekretariátu školy nebo ke stažení zde → Přihláška do DM

 

Termín odevzdání přihlášky pro žáky budoucích 1. ročníků je do 23. června 2020.

 

Do 30. června 2020 obdrží žadatel písemnou formou vyjádření o přijetí/nepřijetí do DM ve školním roce 2020/2021.

 

Kritéria pro přijetí do DM – vzdálenost místa bydliště, věk žáka, dopravní obslužnost, sociální poměry a zdravotní stav, chování v předchozím školním roce.