Maturity


Maturita má společnou část a školní část. Jedním z předmětů společné části je čeština a druhý bude buď angličtina, nebo matematika - podle toho, co si vybereš. Povinné zkoušky společné části budeš dělat formou didaktického testu a místo známky ti povíme, jestli jsi uspěl/neuspěl.

Termíny maturit - podzim (opravný termín, náhradní termín)

Obor Veterinářství (4.VE), Agropodnikání (4.AP), Zahradnictví (4.Z)

Termín/třída

Činnost

31. srpna 2023

4.Z, 4.VE

Od 8:00 ve škole

Praktická zkouška

Individuální rozpisy budou žákům zaslány e-mailem nejpozději do 25. srpna

1. září 2023

4.VE

Od 7:35 ve škole

Ústní profilové zkoušky – opravný termín

Individuální rozpisy budou žákům zaslány e-mailem nejpozději do 25. srpna

4. a 5. září 2023

4.AP, 4.VE

Od 12:30 ve škole

Didaktické testy ČJL a MAT – opravný termín

Žákům budou po 15. srpnu elektronicky rozeslány pozvánky na e-mailové adresy uvedené v systému Cermat

7. září 2023

4.AP, 4.Z

Od 12:30 ve škole

Ústní profilové zkoušky – opravný termín

Individuální rozpisy budou žákům zaslány e-mailem nejpozději do 25. srpna

Termíny maturit - jaro

Společné termíny pro všechny obory

Termín

Činnost

Poznámky

Do 1. prosince

Podání přihlášky ke konání MZ

více Doporučený postup při přihlašování k MZ

Do 20. prosince

Předání výpisů z přihlášek žákům

více Doporučený postup při přihlašování k MZ

11. dubna

ČJL PP profilové části MZ

od 12:00

12. dubna

AJ PP profilové části MZ

od 12:30

28. dubna

Vydání ročníkového vysvědčení

předá TU

2. května

AJ DT společné části MZ
MAT DT společné části MZ

žáci obdrží pozvánku

3. května

ČJL DT společné části MZ

žáci obdrží pozvánku

4. května
NJ DT společné části MZ
žáci obdrží pozvánku

Termíny lišící se dle oboru

Veterinářství

Termín

Činnost

Poznámky

4. – 10. května

PrZk profilové části MZ

žáci obdrží časový rozpis po dnech

11. – 19. května

5 dní volna

„svatý týden“

22. – 26. května

ÚZ profilové části MZ

žáci obdrží časový rozpis po dnech

Agropodnikání

Termín

Činnost

Poznámky

4. – 12. května

5 dní volna

„svatý týden“

15. května

PrZk profilové části MZ

žáci obdrží časový rozpis po dnech

16. května

ÚZ profilové části MZ

žáci obdrží časový rozpis po dnech

Zahradnictví

Termín

Činnost

Poznámky

4. – 10. května

5 dní volna

„svatý týden“

11. května

PrZk profilové části MZ

žáci obdrží časový rozpis po dnech

12. května

ÚZ profilové části MZ

žáci obdrží časový rozpis po dnech

Společná část

Český jazyk a literatura


  • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Matematika / Angličtina


  • Didaktický test
Hodnocení: uspěl/neuspěl

Přihlas se k maturitě

Celým procesem přihlášení k maturitní zkoušce tě provede náš zástupce ředitele – pan Ing. Jan Brom. Komunikovat s ním budeš elektronicky pomocí emailu.

Nemusíš se bát, že by se na něco zapomnělo. Jen kontroluj pravidelně svoji emailovou schránku a udržuj ji v IS Certis aktuální.

Kdybys měl/a nějaké dotazy, obrať se na Ing. Broma.
brom@libverdadc.cz

Úřední hodiny sekretariátu: pondělí až pátek 8:00 – 14:00.

Přihláška se podává do prosince daného školního roku.
studentka přebírá vysvědčení

Profilová část

  • Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)
  • Anglický jazyk (písemná práce a ústní zkouška)
  • 2 zkoušky z odborných předmětů (ústní zkouška a praktická zkouška)


  • 2 nepovinné zkoušky dle nabídky

Potřebuješ poradit?

Ing. Jan Brom
brom@libverdadc.cz