Přečti si názory a příběhy našich absolventů

hlavlíček medailonek

Poděkování Libverdě

Střední školu zahradnickou a zemědělskou Děčín – Libverda jsem vystudoval ještě v době totality, transformující se do jakési perestrojky. Tehdy to ještě byla Střední zemědělská technická škola neboli SZTŠ. 

Rád na střední školu vzpomínám, protože mi dala do života poměrně hodně, možná víc než následná Vysoká škola zemědělská. Nemluvím ani tolik o získaných vědomostech, ale o přístupu k životu a řešení věcí s bytím spojené, který nám po celou dobu studia vtloukal do hlavy Wedy – náš třídní profesor Ing. Jaroslav Rejholec: „Studenti, pamatujte, že celý život je o zdravém selském rozumu a kupeckých počtech“.  Tehdy jsme se tomu, my odrostlí puberťáci, mnohdy vysmívali a já až později pochopil, jak hluboká je v tom pravda. Zvláště v dnešní přetechnizované a informacemi zahlcené době. Jeho životní pravda se stala i mou bazální filozofií nejen v práci, ale i v životě.

I když jsem do zemědělství po absolutoriu vysoké školy nenaskočil a pracuji v jiném, i když dle mého názoru velmi příbuzném oboru, bez vědomostních základů a systému přemýšlení, které mi dala Libverda, bych asi nikdy nebyl ve své profesi tak úspěšný.

Díky všem pedagogům a hlavně Vám, náš pane třídní profesore Rejholče!

Ing. Petr Havlíček
výživový poradce

kucharovič medailonek

Libverda a floristika - mé lásky

Při výběru střední školy jsem se zaměřil na obory, kde bych mohl uplatnit svou lásku ke květinám. Volba padla na Střední zahradnickou a zemědělskou školu A. E. Komerse, Děčín - Libverda.

S naprostou upřímností musím říci, že se odstartovala velká změna v mém dosavadním životě. Nastoupil jsem na obor Zahradník, neboť obor Prodavač - Florista se v daném školním roce neotevřel. V listopadu téhož roku jsem se zúčastnil své první soutěže. Jednalo se o Brněnskou růži. Připravovala mě paní učitelka - floristka Karolína Žáčková, se kterou jsem následně navázal úzkou spolupráci, která pokračuje dodnes. Vděčím jí za mnoho úspěchů, mezi které mimo jiné patří i první místo na výše zmíněné Brněnské soutěži. Pod vedením paní Žáčkové jsem také získal svůj první titul Mistra ve floristice v kategorii junior. Bylo to na Děčínské kotvě v roce 2017. Titul se mi následně podařilo dvakrát obhájit.

Mimo Děčínskou kotvu jsem se mohl zúčastnit i dalších soutěží, jako jsou například Flora Pragensis, Otvírání jara, Polabský motýl. I v těchto soutěžích jsem obsazoval první příčky. V této době jsem byl již žákem floristického oboru, který se otevřel o rok později, a na který jsem přestoupil.

Po celou dobu jsem čerpal úžasné podpory své vysněné školy, své rodiny a přátel.  Libverda pro mě vždy vytvářela ty nejlepší možné podmínky pro zdokonalování a rozvoj mého potenciálu. Absolvoval jsem nespočet školení a kurzů. Po zdárném ukončení studia jsem si otevřel vlastní floristický obchod, který momentálně velmi dobře prosperuje. Jsem si jist, že je to i díky vědomostem a dovednostem, které jsem nabyl na Libverdě.  Jsem vděčný za krásné roky, které jsem mohl na Libverdě prožít.  Vždycky budu vzpomínat s úsměvem a láskou.

Libverdo DĚKUJI!!!

Vlastimil Kucharovič
profesionální florista, majitel květinového studia v České Kamenici

vodička medailonek

Vzpomínka zemědělce

V roce 1999 jsem na Libverdě maturoval na oboru Agropodnikání. Ihned po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky jsem pracoval do roku 2008 jako zootechnik v zemědělském podniku Farma Lesná v Děčíně.

Od listopadu 2008 soukromě hospodařím na pozemcích s trvalými travními porosty, orné půdě a zabývám se chovem masného skotu.

Roku 2011 jsem se stal jedním ze spolumajitelů bioplynové stanice v Lesné u Děčína (BPS Lesná s.r.o.), ve které jsem dnes jednatelem. Zpracováváme v ní zemědělské přebytky a prodáváme elektrickou energii.

Mimo jiné jsem také členem Agrární komory Děčín – Ústí nad Labem, z. s., ve které jsem od roku 2018 místopředsedou, a zastupujeme zájmy zemědělců ve Šluknovském výběžku.

Na Libverdu vzpomínám jen a jen v dobrém. Měli jsme úžasný kolektiv a štěstí, že nás učili kvalitní učitelé. Nechtěl bych nikoho opomenout, ale například výklad paní ing. Eflerové, která nás učila pěstování rostlin a ochranu rostlin, dokázal zaujmout snad každého studenta.

Dále mě škola naučila, že pokud se budu chtít dobrat vynikajícího výsledku, musí jít teorie ruku v ruce s praxí.

Tomáš Vodička
soukromě hospodařící zemědělec

kafka medailonek

Vzpomínka zahradníka

Pakliže bych měl krátce zavzpomínat na období studia na Libverdě, pak to byla první opravdová „škola života“. Etapa základního vzdělávání přešla v něco úplně jiného a život tak trochu přestal být legrace. Internát, později privát a potřeba se do školy fakt občas něco naučit, protože už to nešlo samo jako na škole základní, prostě ke střední škole patřilo.

Při vzpomínce na Libverdu se mi vybaví několik skvělých učitelů odborných předmětů, od kterých šlo čerpat i později při studiu na Zahradnické  fakultě v Lednici.  K tomu zcela určitě lze přidat docela fajn odborné praxe a naprosto skvělou  praktickou  účast  na přípravě tehdy velmi vyhlášené výstavy Flóra Olomouc. Libverda byla rozhodně dobrým startovacím místem a vstupenkou do zahradnického světa. 

Libverdě  přeji úspěšné hledání cesty i v této pro střední odborné školy nejednoduché době. 

Ing. Pavel Kafka
jednatel a spolumajitel zahradnické společnosti ARBOEKO s.r.o.

kadlec medailonek

Zemědělství na dohled

Nejefektivnější a zároveň nejbezpečnější investice je do vlastní budoucnosti a do vlastního osobního rozvoje. Pro své středoškolské studium jsem si vybral školu SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda. Tato odborná škola mi dokázala otevřít v mnoha ohledech oči, myšlení a netýkalo se to jen oborového zaměření. Až postupem času jsem si uvědomil, že mne studium na této škole naučilo i zefektivnit své činnosti, ušetřit tak mnoho času a ve výsledku i finančních prostředků ve společnosti Palírna U Zeleného stromu (nejstarší palírna v Evropě), kterou dnes řídím.

Je vhodná pro každého, kdo má zájem o zemědělský obor, ale skvěle připraví studenty i mimo něj a já jsem měl tu čest ji absolvovat a že mne vyučovali skuteční odborníci, praktici s mnohaletou praxí.

Pavel Kadlec, MBA
Generální ředitel Palírny U Zeleného stromu a.s.

bednarská medailonek

Libverda - škola života

Když si vzpomínám co mi dala Libverda, tak je to hlavně všeobecný přehled a jakousi univerzálnost. Díky tomu si umím představit jaký je rozdíl třeba mezi pásovým a šnekovým dopravníkem, jak má vypadat projekt na stáj, jaké jsou podmínky chovu a výkrmu hospodářských zvířat. Vím také, jak spočítat plochu louky, kterou budu muset posekat a jak dlouho mi to bude trvat, abych posečenou pící nakrmila jednu stáj. Zjistila jsem také, že jízda s traktorem a valníkem není až tak jednoduchá, zvláště, pokud musíte projet bezchybně bránu u auly.

V podstatě  jsem dostala všeobecný přehled v mnoha oborech, které mi daly dobrý základ, se kterým jsem zvládla studium veterinární fakulty, ale získala jsem na Libverdě také to podstatné pro dalšího praktický života a podnikání.

MVDr. Jana Bednarska

sorád medailonek

Ovocnářem tělem i duší

Ze získaných vědomostí na Libverdě jsem čerpal nejen po celé studium na vysoké škole, ale čerpám z nich dodnes. Na jedné z praxí organizovaných školou jsem se poznal se svým současným zaměstnavatelem.

Libverda mi umožnila jít za mým snem a jsem velmi rád, že jsem mohl studovat na škole, která má tak vysoký potenciál k výchově mladých, nových odborníků.

Ing. Václav Sorád
ZD Dolany

Image

Čerstvá absolventka

Střední školu zahradnickou a zemědělskou A. E. Komerse, Děčín – Libverda jsem měla vybranou již na úplném začátku druhého stupně základní školy, protože mou touhou byla práce se zvířaty. I přes to, že jsem školu neznala a o studiu neměla představu, velmi mě přitahovalo prostředí, ve kterém se nachází. Botanická zahrada, pastevní areál, stáje či samotné nádvoří školy je překrásné místo na okraji Děčína.

Na Libverdě jsem maturovala z oboru Veterinářství v roce 2020. Kolik zážitků, vzpomínek, ale hlavně důležitých vědomostí a zkušeností jsem získala, je na dlouhé povídání. Vypíchnout musím především různorodé praxe a také možnost vycestovat do zahraničí s projekty Erasmus+. Díky studiu na této škole jsem ve druhém ročníku navštívila italskou Bolognu, kde jsem strávila měsíc na veterinární klinice a učila se různé veterinární praktiky. Po ukončení studia jsem dostala další příležitost, tříměsíční stáž na farmě v Dánsku. Moc ráda bych povzbudila všechny zájemce, kteří by Libverdu rádi studovali, aby tuto možnost cestovat s chutí využili. Ano, pár obav to na první chvíli v člověku vyvolá, přineslo mi to ale znalosti v oboru, seberozvoj, osamostatnění a celoživotní zážitky.

Děkuji za krásné prožití celých čtyř let v kolektivu skvělých spolužáků a výborných pedagogů, kteří nás zdárně dovedli nejen k maturitě, ale připravili nás do dalších životních etap.

Alžběta Šrajbrová