Přijímací řízení - 2. kolo


Přihláška

Termín pro podání: do 18. května 2022
Jak doručit: poštou, datovkou nebo osobně

Stáhni si přihlášku

Kritéria

Maturitní obory:
Agropodnikání
Zahradnictví
Učební obory:
Zahradník
Prodavač - florista
Kritéria přijímacího řízení zveřejněna 5. 5. 2022

Výsledky

Zveřejnění: 23. května 2022 v 10:00
(č. j.: SSZaZe0906/2022)

Odevzdání zápisového lístku: do 6. června 2022

Maturitní obory:
Agropodnikání
Zahradnictví
Učební obory:
Zahradník
Prodavač - florista
Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Agropodnikání
41-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
10
Zahradnictví
41-44-M/01
denní
4
maturitní zkouška
20
Prodavač – florista
66-51-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
2
Zahradník
41-52-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
8

Přijímací řízení - 1. kolo


Přihláška

Termín pro podání: do 1. března 2022
Jak doručit: poštou, datovkou nebo osobně

Stáhni si přihlášku

Zkoušky

1. řádný termín: 12. dubna 2022
2. řádný termín: 13. dubna 2022

1. náhradní termín: 10. května 2022
2. náhradní termín: 11. května 2022

Výsledky

Učební obory: 22. dubna 2022 v 11:00
(č. j.: SSZaZe0730/2022)

Odevzdání zápisového lístku: do 6. května 2022

Zemědělec - farmář
Zahradník
Prodavač - florista

Maturitní obory: 28. dubna 2022 v 15:30
(č. j.: SSZaZe0762/2022)

Odevzdání zápisového lístku: do 12. května 2022

Veterinářství
Agropodnikání
Zahradnictví

Náhradní termín: 18. května 2022 v 12:00
(č. j.: SSZaZe0888/2022)

Veterinářství, Zahradnictví
Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Veterinářství
43-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Agropodnikání
41-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Zahradnictví
41-44-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Zemědělec – farmář
41-51-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
23
Prodavač – florista
66-51-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
23
Zahradník
41-52-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
23

Skládáš přijímačky?

  • Jdeš na maturitní obor: ANO | Čekají tě přijímačky v podobě Jednotné přijímací zkoušky

  • Jdeš na učební obor: NE | nezapomeň i tak podat přihlášku ke studiu

Zjisti si podrobnosti

Jak se přihlásit ke studiu

Podej přihlášku

Nejpozději do 1. března 2022 musíš odevzdat přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

Přijď na přijímací zkoušku

Jestli se hlásíš na maturitní obor, čekají tě Jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Češtiny. Jestli jdeš na učební obor, žádné testy neskládáš.

Odevzdej Zápisový lístek

Teprve poté, co odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Způsob přijímaček podle typu oboru

Maturitní obor

Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš dělat Jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z těchto částí:

  • Český jazyk a literatura – písemný test
  • Matematika – písemný test

Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech - 12. a 13. dubna 2022.

Kromě zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním studijním výsledkům za 1. pololetí devátého ročníku. Další informace najdeš na webu CERMAT, nebo na Facebooku Jednotné přijímací zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení ke stažení (zveřejněno 21. 1. 2022)

Seznámení se s podklady

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dne 28. 4. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin v budově SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o., Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, v kanceláři č. dveří 100 sekretariátu školy. Současně se k podkladům můžete i vyjádřit.

Učební obor

Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkoušky se tě netýkají.

Předtím, než rozhodneme o tvém přijetí, se ale budeme dívat na tvé dosavadní studijní výsledky z 1. pololetí devátého ročníku.

Kritéria přijímacího řízení ke stažení (zveřejněno 21. 1. 2022)

Seznámení se s podklady

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dne 22. 4. 2022 od 8:00 do 10:00 hodin v budově SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o., Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, v kanceláři č. dveří 100 sekretariátu školy. Současně se k podkladům můžete i vyjádřit.

Jak podat přihlášku ke studiu

Adresa po zaslání přihlášky


Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace
Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny,
405 02 Děčín


Potřebuješ se na něco zeptat?

+420 412 524 692
info@libverdadc.czPřemýšlíš, na který obor podat přihlášku?

Vyber si, co chceš studovat