Přijímací řízení


Přihláška

Termín pro podání: do 1. března 2023
Jak doručit: poštou, datovkou nebo osobně

Stáhni si přihlášku

Kritéria

Termín zveřejnění: 25. ledna 2023
Kritéria přijímacího řízení jsou ke stažení níže na této stránce

Zkoušky

1. řádný termín: 13. dubna 2023
2. řádný termín: 14. dubna 2023

1. náhradní termín: 10. května 2023
2. náhradní termín: 11. května 2023

Název oboru

Kód oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Veterinářství

43-41-M/01

denní

4

maturitní zkouška

30

Agropodnikání

41-41-M/01

denní

4

maturitní zkouška

30

Zahradnictví

41-44-M/01

denní

4

maturitní zkouška

30

Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01

denní

4

maturitní zkouška

25

Zemědělec – farmář

41-51-H/01

denní

3

závěrečná zkouška

23

Prodavač – florista

66-51-H/01

denní

3

závěrečná zkouška

23

Zahradník

41-52-H/01

denní

3

závěrečná zkouška

23

Skládáš přijímačky?

  • Jdeš na maturitní obor: ANO | Čekají tě přijímačky v podobě Jednotné přijímací zkoušky

  • Jdeš na učební obor: NE | nezapomeň i tak podat přihlášku ke studiu

Zjisti si podrobnosti

Jak se přihlásit ke studiu

Podej přihlášku

Nejpozději do 1. března 2023 musíš odevzdat přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

Přijď na přijímací zkoušku

Jestli se hlásíš na maturitní obor, čekají tě Jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Češtiny. Jestli jdeš na učební obor, žádné testy neskládáš.

Odevzdej Zápisový lístek

Teprve poté, co odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Způsob přijímaček podle typu oboru

Maturitní obor

Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš dělat Jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z těchto částí:

  • Český jazyk a literatura – písemný test
  • Matematika – písemný test

Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech - 13. a 14. dubna 2023.

Kromě zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním studijním výsledkům za 2. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku. Další informace najdeš na webu CERMAT, nebo na Facebooku Jednotné přijímací zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Seznámení se s podklady

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dne 28. 4. 2023 od 13:00 do 15:00 hodin v budově SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o., Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, v kanceláři č. dveří 100 sekretariátu školy. Současně se k podkladům můžete i vyjádřit.

Učební obor

Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkoušky se tě netýkají.

Předtím, než rozhodneme o tvém přijetí, se ale budeme dívat na tvé dosavadní studijní výsledky z 2. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku.

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Seznámení se s podklady

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dne 24. 4. 2023 od 8:00 do 10:00 hodin v budově SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o., Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, v kanceláři č. dveří 100 sekretariátu školy. Současně se k podkladům můžete i vyjádřit.

Jak podat přihlášku ke studiu

Adresa po zaslání přihlášky


Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace
Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny,
405 02 Děčín


Potřebuješ se na něco zeptat?

+420 412 524 692
info@libverdadc.czPřemýšlíš, na který obor podat přihlášku?

Vyber si, co chceš studovat