Přijímací řízení


 

Přihláška

Termín pro podání : do 1. března 2021
Jak doručit: poštou nebo osobně

Stáhni si přihlášku

Zkoušky

1. řádný termín: 3. května 2021
2. řádný termín: 4. května 2021

1. náhradní termín: 2. června 2021
2. náhradní termín: 3. června 2021

Manuál k přijímačkám
Náhradní termín

Výsledky

Vyhlášení: od 19. do 21. května 2021
Odevzdání zápisového lístku: do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků

Den vyhlášení se do lhůty nezapočítává

Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Veterinářství
43-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Agropodnikání
41-41-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Zahradnictví
41-44-M/01
denní
4
maturitní zkouška
30
Zemědělec – farmář
41-51-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
24
Prodavač – florista
66-51-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
24
Zahradník
41-52-H/01
denní
3
závěrečná zkouška
24
 

Skládáš přijímačky?

  • Jdeš na maturitní obor: ANO | Čekají tě přijímačky v podobě Jednotné přijímací zkoušky
  • Pokud bude počet odevzdaných přihlášek ke vzdělávání v daném oboru nižší než 30, přijímací zkoušky na tento obor se konat nebudou.

  • Jdeš na učební obor: NE | nezapomeň i tak podat přihlášku ke studiu

Zjisti si podrobnosti
 
 

Jak se přihlásit ke studiu

 

Podej přihlášku

Nejpozději do 1. března 2021 musíš odevzdat přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Jestli to tvůj obor vyžaduje, nezapomeň přiložit i Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

Přijď na přijímací zkoušku

Jestli se hlásíš na maturitní obor, čekají tě Jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Češtiny. Jestli jdeš na učební obor, žádné testy neskládáš.

Odevzdej Zápisový lístek

Teprve poté, co odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.
 

Způsob přijímaček podle typu oboru

 

Maturitní obor

Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš dělat Jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z těchto částí:

  • Český jazyk a literatura – písemný test
  • Matematika – písemný test

Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech - 3. a 4. května 2021.

Kromě zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním studijním výsledkům za 1. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy. Další informace najdeš na webu CERMAT, nebo na Facebooku Jednotné přijímací zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Učební obor

Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkoušky se tě netýkají.

Předtím, než rozhodneme o tvém přijetí, se ale budeme dívat na tvé dosavadní studijní výsledky z 1. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy.

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Jak podat přihlášku ke studiu

Adresa po zaslání přihlášky


Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace
Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny,
405 02 Děčín


Potřebuješ se na něco zeptat?

+420 412 524 692
info@libverdadc.cz 

Přemýšlíš, na který obor podat přihlášku?

Vyber si, co chceš studovat