Přijímací řízení - 3. kolo


Maturitní obor

Jednotná přijímací zkouška se ve třetím kole nekoná, bude se ovšem přihlížet k výsledkům z Jednotné přijímací zkoušky z prvního kola (nutno doložit).

Kromě zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním studijním výsledkům za 2. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku.

Přihláška ke studiu

Termín pro podání: do 14. června 2023
Jak doručit: poštou, datovkou nebo osobně

Stáhni si přihlášku

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Datum zveřejnění: 5. 6. 2023

Seznámení se s podklady

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dne 16. 6. 2023 od 8:00 do 10:00 hodin v budově SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o., Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, v kanceláři č. dveří 100 sekretariátu školy. Současně se k podkladům můžete i vyjádřit.

Výsledky


Datum zveřejnění: 16. 6. 2023 ve 12:00 
Odevzdání zápisového lístku do 30. 6. 2023 (včetně)

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a poučení o možnosti odvolání

Přijímací řízení - 2. kolo


Maturitní obor

Jednotná přijímací zkouška se ve druhém kole nekoná, bude se ovšem přihlížet k výsledkům z Jednotné přijímací zkoušky z prvního kola (nutno doložit).

Kromě zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním studijním výsledkům za 2. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku.

Přihláška ke studiu

Termín pro podání: do 22. května 2023
Jak doručit: poštou, datovkou nebo osobně

Stáhni si přihlášku

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Datum zveřejnění: 9. 5. 2023

Seznámení se s podklady

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dne 23. 5. 2023 od 8:00 do 10:00 hodin v budově SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o., Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, v kanceláři č. dveří 100 sekretariátu školy. Současně se k podkladům můžete i vyjádřit.

Výsledky


Datum zveřejnění: 23. 5. 2023 v 14:00 
Odevzdání zápisového lístku do 6. 6. 2023 (včetně)

Zákonnému zástupci uchazeče bylo pomocí SMS zprávy (na tel. číslo uvedené v přihlášce) zasláno identifikační číslo, dle kterého si najde výsledek 2. kolo přijímacího řízení. Dopis o zařazení přihlášky do 2. kola se neposílá.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a poučení o možnosti odvolání

Přijímací řízení - 1. kolo


Maturitní obor

Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš dělat Jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z těchto částí:

  • Český jazyk a literatura – písemný test
  • Matematika – písemný test

Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech - 13. a 14. dubna 2023. Náhradní termín je stanoven na 10. a 11 května 2023.

Kromě zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním studijním výsledkům za 2. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku. Další informace najdeš na webu CERMAT, nebo na Facebooku Jednotné přijímací zkoušky.

Přihláška ke studiu

Termín pro podání: do 1. března 2023
Jak doručit: poštou, datovkou nebo osobně

Stáhni si přihlášku

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Datum zveřejnění: 25. 1. 2023

Seznámení se s podklady

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dne 28. 4. 2023 od 13:00 do 15:00 hodin v budově SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o., Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, v kanceláři č. dveří 100 sekretariátu školy. Současně se k podkladům můžete i vyjádřit.

Výsledky

Datum zveřejnění: 28. 4. 2023 v 16:00
Odevzdání zápisového lístku do 16. 5. 2023 (včetně)

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a poučení o možnosti odvolání

Učební obor

Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkoušky se tě netýkají.

Předtím, než rozhodneme o tvém přijetí, se ale budeme dívat na tvé dosavadní studijní výsledky z 2. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku.

Přihláška ke studiu

Termín pro podání: do 1. března 2023
Jak doručit: poštou, datovkou nebo osobně

Stáhni si přihlášku

Kritéria přijímacího řízení ke stažení

Datum zveřejnění: 25. 1. 2023

Seznámení se s podklady

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení dne 24. 4. 2023 od 8:00 do 10:00 hodin v budově SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o., Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, v kanceláři č. dveří 100 sekretariátu školy. Současně se k podkladům můžete i vyjádřit.

Výsledky

Datum zveřejnění: 24. 4. 2023 v 11:00
Odevzdání zápisového lístku do 10. 5. 2023 (včetně)

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a poučení o možnosti odvolání

Název oboru

Kód oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Veterinářství

43-41-M/01

denní

4

maturitní zkouška

30

Agropodnikání

41-41-M/01

denní

4

maturitní zkouška

30

Zahradnictví

41-44-M/01

denní

4

maturitní zkouška

30

Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01

denní

4

maturitní zkouška

25

Zemědělec – farmář

41-51-H/01

denní

3

závěrečná zkouška

23

Prodavač – florista

66-51-H/01

denní

3

závěrečná zkouška

23

Zahradník

41-52-H/01

denní

3

závěrečná zkouška

23

Skládáš přijímačky?

  • Jdeš na maturitní obor: ANO | Čekají tě přijímačky v podobě Jednotné přijímací zkoušky

  • Jdeš na učební obor: NE | nezapomeň i tak podat přihlášku ke studiu

Zjisti si podrobnosti

Jak se přihlásit ke studiu

Podej přihlášku

Nejpozději do 1. března 2023 musíš odevzdat přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

Přijď na přijímací zkoušku

Jestli se hlásíš na maturitní obor, čekají tě Jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Češtiny. Jestli jdeš na učební obor, žádné testy neskládáš.

Odevzdej Zápisový lístek

Teprve poté, co odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Jak podat přihlášku ke studiu

Adresa po zaslání přihlášky


Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace
Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny,
405 02 Děčín


Potřebuješ se na něco zeptat?

+420 412 524 692
info@libverdadc.czPřemýšlíš, na který obor podat přihlášku?

Vyber si, co chceš studovat