Autoškola


Chcete získat řidičský průkaz na zemědělské a lesnické stroje? Umožníme vám to.

Kurzy určené veřejnosti

T

zemědělské a lesnické traktory a pracovní stroje


Cena za kurz
Základní kurz T - 13 310 Kč (cena s DPH)
Rozšíření z B (osobní automobily) RB/T - 6 655 Kč (cena s DPH)

Pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme výcvik, přípravu nebo rozšíření ke získání řidičského oprávnění skupiny T - traktor. Tuto službu nabízíme i pro frekventanty rekvalifikačních kurzů pořádaných některými organizacemi nebo přímo úřady práce.

Máme pro vás připravený buď Zetor Proxima 80, nebo Zetor Proxima 80Zetor 7711 (oba traktory vždy s přípojným vozidlem).

Online přihláška k výcviku

Kontakt na garanta

Ing. Lubomír Rajf
vedoucí učitel autoškoly
+420 602 521 232

Platba kurzu

Kurz se platí hotově na sekretariátu školy nebo převodem na účet č. 273853068/0300 (variabilní symbol=rodné číslo žáka, zpráva pro příjemce=jméno, příjmení a třída).