Doučování žáků škol

Libor Kunte Projekty

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Příjemce dotace: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace

Sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII – Březiny, 405 02 Děčín

IČO: 47274654

DIČ: CZ47274654

Termín zahájení: 01. 01. 2023

Termín ukončení: 31. 08. 2023

 

Popis programu: Projekt je zaměřen na doučování žáků, kteří jsou ohroženy školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Zejména se jedná o žáky s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivací. Dále směřuje k žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo.