ECVET MA – FLO

libverda Projekty

Projekt:

„Využití výsledků evropské iniciativy ECVET pro kreativní povolání – obory
Malíř – natěrač a Florista (ECVET Ma-Flo)“
Program celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci – projekt přenosu inovací.

Naše škola se účastní tohoto projektu v rámci specializace Floristika, přičemž pracujeme na srovnávání výsledků oborů Prodavač – květiny pro lepší uplatnění na evropském trhu.

Společné setkání pracovních týmů Malíři a Floristé na Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda ve dnech 10. a 11.5. 2012

Setkání bylo velmi příjemné a tvůrčí.

 Účastníci projektu:

 • Innung Dresden des Maler- und Lackiererhandwerks (Dresden, Deutschland)
 • Střední škola stavební Teplice (Teplice, Česká republika)
 • Cech malířů a lakýrníků ČR (Praha, Česká republika)
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu (Radom, Polsko)
 • Akademie J.A.Komenského Děčín (Děčín, Česká republika)
 • Landesverband Sachsen des Fachverbands Deutscher Floristen (Dresden, Deutschland)
 • Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse (Děčín – Libverda, Česká republika)
 • Svaz květinářů a floristů České republiky (Olomouc, Česká republika)
 • SOŠ záhradnícka Piešťany (Piešťany, Slovensko)
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania (Bratislava, Slovensko)
 • Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (Vilnius, Litva)
 • Lietuvos floristų asociacija (Vilnius, Litva)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warschau, Polsko)

Ing. Libor Kunte, Ph.D.
ředitel školy
Střední škola zahradnická a zemědělská
Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda
Českolipská 123
405 02 Děčín – Libverda
Tel.: 412 524 692, 412 524 515
Fax: 412 524 694
Mob.: 603 859 653