fotka příspěvku

Erasmus+ na Libverdě

libverda Projekty

Partnerství 2022
2022-2-CZ01-KA210-VET-000092539 Hospodaření s vodou v zemědělství

Stáže 2021
2021-1-CZ01-KA122-VET-000017473 Za novými zkušenostmi do Evropy

Jazykové kurzy 2020
2020-1-CZ01-KA101-077321 Jazykové vzdělávání učitelů na Libverdě

Jazykové kurzy 2019
2019-1-CZ01-KA101-060373 Jazykové kurzy pro učitele Libverdy

Stáže 2019
2019-1-CZ01-KA102-060319 Zahraniční stáže studentů a pedagogů Libverdy

Jazykové kurzy 2018
2018-1-CZ01-KA101-047327 Další zkvalitňování jazykové připravenosti pedagogů na Libverdě

Projekt partnerství 2017
2017-1-CZ01-KA202-035515 Hledání rozdílů mezi ochranou přírody a intenzivní zemědělskou produkcí v různých evropských zemích