fotka příspěvku

Šablony pro rozvoj vytipovaných oblastí na Libverdě v letech 2017 – 2019

libverda Projekty

Název projektu: Šablony pro rozvoj vytipovaných oblastí na Libverdě v letech 2017-2019

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006368

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příjemce dotace: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace

Sídlo: Českolipská 123, 405 02 Děčín

IČO: 47274654

Termín zahájení: 01. 09. 2017

Termín ukončení: 31. 08. 2019

Celkový rozpočet: 805 738,- Kč

 

Popis projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.