SDRUŽENÍ

RODIČŮ, PŘÁTEL A ŽÁKŮ ŠKOLY

Název spolku: Sdružení rodičů, přátel a žáků SŠZaZe Děčín, z.s.

Sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín

IČ: 04772121

Bankovní účet: 273853068/0300

Předseda: Jana Maixnerová

 

 

Účel založení spolku

  • finanční podpora školy při zlepšování materiálně technického zabezpečení výuky, mimoškolních zájmových aktivit a domova mládeže

  • finanční podpora vzdělávání, společenských, kulturních a sportovních činností žáků

  • odměňování žáků za úspěšnou reprezentaci školy

  • všestranná spolupráce s vedením školy při výchově a vzdělávání žáků školy

  • popularizace výsledků školy na veřejnosti