TITLE

DESCRIPTION

Školení odborné způsobilosti I. k nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Pořádá na základě zákona č. 199/2012 Sb., vyhlášky č. 206/2012 Sb. a pověření MZe ČR č.j. 25693/2011 – Mze

 

Školení odborné způsobilosti I. k nakládání s přípravky na ochranu rostlin

 

dne 23. 3. 2017 od 8:15 v prostorách SŠZaZe A. E. Komerse v Děčíně – Libverdě

adresa: Českolipská 123, Děčín – Libverda

 

Prezence účastníků:             7:45 do 8:10 hod.

 

Cena kurzu:                          I. Stupeň 800,- Kč (v ceně je zahrnuto občerstvení)

Poplatek je možné hradit:

  1. v hotovosti v den konání kurzu
  2. převodem na účet č.: 101166835/0300
  3. fakturován dle dodaných údajů

Způsob platby prosím označte v přihlášce.

 

Uzávěrka přihlášek:             20. 3. 2017

 

Po absolvování kurzu, který musí mít rozsah 12 vyučovacích hodin bude každému z účastníků vydáno potvrzení o absolvování školení.

 

Obsahová náplň kurzu dle vyhlášky č. 206/2012 Sb.:

  1. Poslání rostlinolékařské péče a základní informace o legislativních opatření pro používání přípravků na ochranu rostlin
  2. Přeprava přípravků (případná přeprava od distributora do podniku/farmy a zejména pak přeprava přípravků nebo postřikové jíchy v rámci podniku/farmy)
  3. Základní postupy a přístupy k nakládání s přípravky na ochranu rostlin – manipulace a skladování
  4. Příprava profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků včetně zásad přípravy aplikačních medií (zaměření na funkčnost strojů, rizika poruch, míchání přípravků, plnění, postupy ovládání strojů a zařízení s ohledem na ochranu životního prostředí)
  5. Vlastní aplikace přípravků (seřízení a nastavení strojů a zařízení, rychlost, směr jízdy, povětrnostní podmínky, stav porostu, ochranná pásma, požadavky životního prostředí)
  6. Způsoby očisty strojů a postřikových zařízení, nakládání se zbytky postřikové jíchy, oplachových vod a prázdnými obaly včetně souboru opatření snižující rizika ohrožení životního prostředí
  7. Ochrana zdraví lidí, osobní ochranné prostředky, první pomoc

 

Adresa pro doručení přihlášek:

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, p. o.

Českolipská 123, 405 02  Děčín – Libverda

nebo na email: aliceg@email.cz

Další informace lze získat na sekretariátu školy – tel. 412 524 694 nebo na mobilním čísle 776 726 678 – p. Boháčová  (email: aliceg@email.cz)

 

Kurz OCR I. stupeň přihláška

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *