ŠKOLSKÁ

RADA

Předseda: Ing. Radek Vonka

Místopředseda: Ing. Barbora Kmochová

Zapisovatel: Bc. Karolína Žáčková

Členové: Karla Koháková, Přemysl Cita, RSDr. Jaroslav Horák